Všechny kurzy

Nejbližších 10 kurzů


Automobilový průmysl


Systém kvality


Technické kurzy


HR


Projektový management


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Informační a komunikační technologie


Environmentální management

Máte zájem o školení, které aktuálně není v naší nabídce, napište nám…

Druh školení

7 + 2 =

Vypsané semináře

Základní nástroje kvality

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Lukáš Domin

Společenská odpovědnost jakožto požadavek IATF 16949:2016

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Viktor Šaroch

Novela atomového zákona a související legislativní předpisy

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Miloš Faltejsek, Ing. Pavel Pánek

PMA – Zvláštní posouzení materiálu

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. František Procháska, CSc.

INTERNÍ AUDITOR ISMS PODLE ISO / IEC 27001:2013 a EN ISO 19011

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Vratislav Palička

DOE (design of experiment / plánování experimentů)

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Michal Bohuš, Ph. D.

Statistická regulace procesu (SPC) – pokročilá aplikace

TERMÍN BUDE VYPSÁN Praha | Školí: Lukáš Domin

8D, analýza příčin, Ishikawa, 5xproč

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Lukáš Domin

EN ISO 9001:2015

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

8D – týmové řešení problémů (Řešení problému metodou G8D)

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Ota Ohlídal

Základy projektového plánování a řízení

Seminář zatím nemá vypsaný termín.

Nákladové řízení a tvorba podnikových rozpočtů

Seminář zatím nemá vypsaný termín.

Hodnocení investičních projektů

Seminář zatím nemá vypsaný termín.

Konvergenční controllingový koncept a jeho základní stavební kameny

Seminář zatím nemá vypsaný termín.

Integrace v systému podnikového řízení

Seminář zatím nemá vypsaný termín.

Koncept štíhlé výroby – Lean Manufacturing

Seminář zatím nemá vypsaný termín.

Řízení zásob

Seminář zatím nemá vypsaný termín.

Analýza a řízení rizik – Management rizik v systému řízení kvality

Seminář zatím nemá vypsaný termín.

Technické požadavky na výrobky a ES prohlášení o shodě

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Ladislav Parchaňský

Navrhování svařovaných konstrukcí a strojních zařízení

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Stanislava Hurníková

Statistické přejímky

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Michal Bohuš, Ph. D.

EN ISO 45001:2018 interní auditoři začátečníci

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Viktor Šaroch

Vzorkování podle SVP ve výrobě kosmetických přípravků

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Eva Čížková

Novela atomového zákona a související legislativní předpisy

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Miloš Faltejsek, Ing. Pavel Pánek

Přeškolení interních auditorů na normu ISO 45001

TERMÍN BUDE VYPSÁN Praha | Školí: Mgr. Viktor Šaroch

Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Brno | Školí: RNDr. Alice Kotlánová, Ing. Petr Klein, Ing. Dana Wojnarová

Změny v normě EN ISO 14001:2015

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Dr. Ing. Pavel Skalík

Hodnocení systémů řízení bezpečnosti informací podle TISAX®

5. 1. 2023
Praha | Školí: Ing. & Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D.

Interní auditoři EN ISO 14001:2015

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Jiří Rain

Novelizované požadavky EN ISO 19011:2019 pro interní auditory

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

Praktické ukázky a možnosti implementace normy EN ISO 14001:2015

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Dr. Ing. Pavel Skalík

EN ISO 50001:2018

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

EN ISO 14001:2015 interní auditoři začátečníci

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Dobrkovská

GDPR v praxi

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Antoní Šefčík

Strojní zařízení – Legislativa a posouzení rizika v praxi

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Tomáš Peterka

GDPR – Hodnocení rizik dle GDPR

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Antoní Šefčík

Změny v normě ISO 45001 (OHSAS 18001)

TERMÍN BUDE VYPSÁNPraha | Školí: Mgr. Viktor Šaroch

Bezpečnost nových i provozovaných strojních zařízení

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Dr. Ing. Pavel Skalík

Bezpečnostní díly (řízení zvláštních charakteristik)

TERMÍN BUDE VYPSÁN Praha | Školí: Ing. Ota Ohlídal

EN ISO 45001:2018 interní auditoři začátečníci

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Viktor Šaroch

Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Brno | Školí: RNDr. Alice Kotlánová, Ing. Petr Klein, Ing. Dana Wojnarová

MANAŽER SYSTÉMU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2013

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Vratislav Palička

Time Management

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Lucie Horníková

Jak přijímat zaměstnance, jak propouštět zaměstnance

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: MUDr. Kubíčková Hana

Manipulace a jak se jí úspěšně bránit?

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Lucie Horníková

Stravování a pohybová aktivita ve firmách

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Lucie Horníková

Psychosociální rizika a stres na pracovišti, příklady z praxe

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Lucie Horníková

Principy a metody EFEKTIVNÍ MOTIVACE zaměstnanců

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Lucie Horníková

Komunikace v problematických situacích

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Mgr. Lucie Horníková

Komunikace s nadřízenými

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: MUDr. Kubíčková Hana

Komunikace s podřízenými

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: MUDr. Kubíčková Hana

GDPR – Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Antoní Šefčík

Přeškolení INTERNÍCH AUDITORŮ ISMS NA NORMU ISO / IEC 27001:2013

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Vratislav Palička

MS POWER POINT

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Jiří Vedral

GDPR – Hodnocení rizik dle GDPR

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Antoní Šefčík

GDPR – Praktické dovednosti

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: p. Šefčík, p. Nezmar, p. Přívratský, pí. Antlová

MS EXCEL – vzorce a podmíněné formátování efektivně

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Jiří Vedral

MS EXCEL – analýza dat

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Jiří Vedral

MANAŽER SYSTÉMU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2013

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Vratislav Palička

GDPR – Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Antoní Šefčík

INTERNÍ AUDITOR ISMS PODLE ISO / IEC 27001:2013 a EN ISO 19011

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Vratislav Palička

GDPR v praxi

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Antoní Šefčík

APQP (Pokročilé plánování kvality produktu)

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Ota Ohlídal

FMEA (Analýza možných vad a jejich důsledků) – základy

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Lukáš Domin

Základní nástroje kvality

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Lukáš Domin

Statistická regulace procesu (SPC) – pokročilá aplikace

TERMÍN BUDE VYPSÁN Praha | Školí: Lukáš Domin

FMEA praktický přístup

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Lukáš Domin

Statistická regulace procesu (SPC) – základní požadavky

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Lukáš Domin

Odpovědnost za výrobek v automobilovém průmyslu

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Dr. Ing. Pavel Skalík

Statistické přejímky

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Michal Bohuš, Ph. D.

VDA 6.1, interní auditoři – Aktualizace normy

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Ing. Jaroslav Merta

Přeškolení interních auditorů na normu IATF 16949:2016

TERMÍN BUDE VYPSÁN
Praha | Školí: Lukáš Domin