Technické požadavky na výrobky a ES prohlášení o shodě

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Technické požadavky na výrobky a ES prohlášení o shodě / Posuzování shody stanovených výrobků a EU prohlášení o shodě při uvedení na trh

Cena: 3 630 Kč vč. DPH, tj.: 3 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 7. 6. 2023 PRAHA

Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určené pro zaměstnance ve všech profesích.

Cíl semináře:

Jde o seminář, který Vám poskytne informace o postupech, které musí organizace realizovat při vystavování ES Prohlášení o shodě podle zákona
č. 22/1997Sb., nebo EU prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. na své produkty se zaměřením na strojní zařízení a elektrozařízení, včetně seznámení s legislativními požadavky a důsledky při jejich nesplnění.
Účastníci se seznámí se správnou kategorizací výrobků, předtím než jej uvedou na trh. Získáte povědomí o regulovaných / neregulovaných sférách a harmonizovaných / neharmonizovaných sférách. Dozvíte se jaká dokumentace je potřeba doložit k platnému vydání příslušného prohlášení o shodě, dle požadavků vládních ustanovení.
Cílem školení je vysvětlit si:
• Základní postupy prohlášení shody
• Základní požadavky k prohlášení o shodě
• Jaké postupy dodržovat při naplnění shody
• Jaké výrobky potřebují prohlášení o shodě
• Označení CE

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování školení obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
08:30 Registrace účastníků

09:00 Zahájení semináře

09:10 Technická harmonizace a normalizace v EU – (Nový přístup k technické harmonizaci a normalizaci, Globální přístup posuzování shody, Modulární koncepce posuzování shody)

10:00 Přestávka na kávu

10:15 Posuzování shody v ČR (zákon č. 22/1997 Sb.) a nařízení vlády č. 176/2008 Sb. stanovující technické požadavky na strojní zařízení a směrnice 2006/42/ES – (postupy posuzování shody, ES Prohlášení o shodě, ES přezkoumání typu, obsah technické dokumentace)

12:00 Oběd

13:00 Posuzování shody v ČR (zákon č. 90/2016 Sb.) a nařízení vlády č. 118/2016 Sb., stanovující požadavky posouzení shody z hlediska elektrických zařízení určených pro užívání v určitých mezích napětí, při jejich dodávání na trh a směrnice 2014/35/EU (postupy posuzování shody, EU Prohlášení o shodě, obsah technické dokumentace)

14:00 Přestávka na kávu

14:10 Posuzování shody v ČR (zákon č. 90/2016 Sb.) a nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

15:10 Diskuse a závěr školení

Přednášející
Ing. Ladislav Parchaňský – auditor, lektor
Bližší informace a kontakt
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz
Objednat seminář