Školení pro systém řízení a inspekční výrobkovou certifikaci

Školení v oblasti systémů řízení zabezpečujeme jako podporu společností při zavádění systémů jakosti v souladu s požadavky norem ISO řady 9000, environmentálních systémů v souladu s požadavky ISO řady 14000, OHSAS 18001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a integrovaných systémů (systém jakosti + další požadavky). Školení nabízíme i v oblasti výrobkové certifikace – formou seznámení se s legislativními a normativními změnami, poskytování přehledů o technických a legislativních požadavcích na vybrané výrobky, zařízení či materiály. Účastníci jsou seznámeni s významem zkoušek, inspekcí či auditů, s případnými riziky, s požadavky na dokumentaci, kvalitu či na provozní laboratorní zkoušky, včetně vybavení.

Zaměřujeme se na:

  • školení interních auditorů,
  • školení managementu,
  • školení pracovníků v rámci zaváděného systému řízení,
  • školení zaměřená na projektové řízení,
  • školení zaměřená na změny legislativy oblasti výrobkové certifikace, svařování, EN 1090,
  • semináře zaměřené na certifikaci výrobků pro dovoz do Ruska a celní unie (GOST),
  • semináře zaměřené na jadernou energetiku,
  • odborné semináře objasňující problematiku ASME Code, PED,
  • a dále semináře na strojní zařízení.

Školení organizujeme převážně jako otevřená. Náplně školení a seminářů přizpůsobujeme požadavkům a potřebám účastníků.

Po úspěšném absolvování školení účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. V případě Vašeho zájmu o zařazení specifického tématu či úpravu programu nabízených školení nás prosím neváhejte kontaktovat na tel.: +420 605 075 945 nebo na e-mail: simonova@tuev-nord.cz