Používání a význam norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 pro provádění svařovaných konstrukcí a výrobků v technické praxi

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Používání a význam norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 pro provádění svařovaných konstrukcí a výrobků v technické praxi

Cena: 3 630 Kč vč. DPH, tj.: 3 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

Tento seminář je cíleně zaměřen na začátečníky v oboru svařovacích dozorů, potřebující pevné základy. Pokročilí uživatelé získají souhrnné a provázané informace o systému kvality ve svařování a požadavcích normy ČSN EN ISO 3834.

Cílovou skupinou jsou nejen technologové svařování, pracovníci svářečského dozoru, řízení a kontroly kvality, ale i pracovníci nákupu a výroby.

Cíl semináře:

Seminář se podrobně s vazbou na praxi věnuje jednotlivým kritériím normy ČSN EN ISO 3834-1 až 6 a souvisejícím normám a předpisům.

Je detailně zaměřen na normy pro kvalifikaci postupů svařování, na nové normy pro kvalifikaci svařovacího personálu EN ISO 9606-1 a EN ISO 14732 a věnuje se požadavkům na řízení a kontrolu dodavatelských řetězců.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování školení obdrží účastníci osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účastníků: 5/25

Program semináře
  • Norma ČSN EN ISO 3834 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových konstrukcí, kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost. Doporučení pro svařování kovových materiálů, obloukové svařování feritických a korozivzdorných ocelí.
  • Plánování jakosti ve svařování, kvalifikace postupů, řízení dodavatelských řetězců.
  • Personál pro svařování dle ČSN EN ISO 14731, kvalifikace dle ČSN 050705, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 9606-1, změny oproti ČSN EN 287-1.
Přednášející
Ing. Stanislava Hurníková odborný inspektor, s praxí svářečského dozoru výroby a v systému řízení kvality svařovaných konstrukcí pro energetiku a řízení dodavatelů
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz