Novelizované požadavky EN ISO 19011:2018 pro interní auditory

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Novelizované požadavky EN ISO 19011:2018 pro interní auditory

Cena: 3 267 Kč (2 700 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro interní auditory a další zaměstnance z oborů řízení kvality, kteří se chtějí připravit na roli interního auditora či zdokonalit se v provádění auditů první i druhou stranou dle požadavků systémů řízení nedávno aktualizovaných norem ISO 9001 / ISO 14001 /  OHSAS 18001 a dalších a to z důrazem na nově připravované vydání a změny mezinárodní normy ISO 19011:2018, která definuje základní požadavky pro provádění všech typů auditů. Kurz je vhodný pro absolventy předchozích kurzů a znalostí nedávno aktualizované normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Cíl semináře:

Cílem semináře je získat odbornou kvalifikaci interních auditorů dle novely normy ISO 19011:2018. Naučit se a prohloubit praktické znalosti interních auditorů, plánovat, provádět a hlavně vyhodnocovat výsledky interních auditů a to v souvislostech s novými termíny a požadavky jako jsou například kontext organizace, interní a externí aspekty, hodnocení rizik, legislativní požadavky, integrované systémy apod.  

Každý námi školený interní auditor tak získá praktické znalosti, využitelné pro lepší orientaci a zvládnutí problematiky provádění moderního interního auditu dle aktuálních pravidel. Seminář je veden zkušeným auditorem s dlouholetou vlastní praxí ze zahraničních firem a bohatými osobními zkušenostmi z výrobních organizací. Seminář si neklade za cíl předčítání normy a není zaměřen na seznámení se s problematikou ČSN EN ISO 9001:2016.  Za účelem rozšíření znalostí o ČSN EN ISO 9001:2016 případně získání kvalifikace interní auditor  je nutné absolvovat jiný kompletní kurz.

Požadavky na vzdělání:

částečná znalost normy ISO 9001

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

09:00 – Zahájení semináře, představení lektora a účastníků semináře

09:05 – Osobní cíle, zkušenosti a očekávání účastníků semináře (stávající auditoři, budoucí auditoři, pracovníci úseků kvality )

09:10 – Požadavky na auditory, obecně, kompetence: získávání, udržování a zvyšování kvalifikace, jmenování týmu auditorů – výběr vhodných auditorů

09:30 – Zahájení výkladu požadavků normy ISO 19011:2018 – změny, nové výrazy, terminologie, slovník ČSN EN ISO 9001:2016 , typy prověrek, postupy

10:00 – Coffee break

11:00 – Plánování a příprava auditu, zásady, požadavky, znalosti, podklady, dokumenty, hodnocení zjištění

12:00 – Oběd

12:45 – Krátká praktické cvičení a ukázky řešení typických úkolů auditorů, dle počtu účastníků rozdělení na pracovní týmy po dvou

14:00 – Coffee break

15:00 – Diskuze a výměna zkušeností týmu účastníků, výklad nejvhodnějších řešení a doporučení pro nejčastější problémy, definované účastníky

15:50 – Zpětná vazba a hodnocení semináře účastníky

16:00 – Závěr semináře

 

Přednášející
 Ing. Vladimír Novotný lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

Školení zatím nemá vypsaný termín. V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz