Novelizované požadavky EN ISO 19011:2019 pro interní auditory

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Novelizované požadavky EN ISO 19011:2018 pro interní auditory

Cena: 3 760 Kč (4 550 Kč vč. DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro interní auditory a další zaměstnance z oborů řízení kvality, kteří se chtějí připravit na roli interního auditora či zdokonalit se v provádění auditů první i druhou stranou.

Cíl semináře:

Cílem semináře je získat odbornou kvalifikaci interních auditorů dle novely normy ISO 19011:2019. Naučit se a prohloubit praktické znalosti interních auditorů, plánovat, provádět a hlavně vyhodnocovat výsledky interních auditů a to v souvislostech s novými termíny a požadavky jako jsou například kontext organizace, interní a externí aspekty, hodnocení rizik, legislativní požadavky, integrované systémy apod.  

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Přednášející
Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D. – lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz