PMA – Zvláštní posouzení materiálu

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář PMA – Zvláštní posouzení materiálu

Cena: 2 000 Kč (2 420,- Kč vč. DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

zejména pro konstruktéry, technology a další pracovníky v oblasti posuzování shody tlakových zařízení.

Cíl semináře:

seznámit účastníky podrobněji s metodikou provádění a způsobem dokumentování PMA, podrobně rozebrat nejčastější případy, kdy je vypracováno PMA (např. použití materiálu dle ASTM/ASME, ĆSN, DIN, AD2000 apod.) a upozornit na nejčastěji se vyskytující chyby.

Pokud výrobce pro zhotovení tlakového zařízení použije materiál, který není uveden v příslušné harmonizované materiálové evropské normě, je povinen provést tzv. „Zvláštní posouzení materiálu“(PMA) a toto vhodnou formou dokumentovat. Při kontrole těchto dokumentů OS 1221 zjišťujeme, že v této problematice je mnoho nejasností a nedostatků.

Požadavky na vzdělání:

nejsou požadavky

Délka trvání

1/2 dne / 4 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Vysvětlení pojmu PMA, povinnosti výrobce, role oznámeného subjektu. Obsah PMA, metodika pro vypracování, Pravidla 7/17 a 9/13, dokument PE-03-28 Rev. 5
  • Nejčastější případy, kdy je nutné vypracovat PMA, porovnání požadavků na materiál (TDP) podle EN a ASTM/ASME, AD2000 MBl, konkrétní příklady vyplnění dokumentu PMA, časté chyby, výměna zkušeností, diskuze
Přednášející
Ing. František Procháska, CSc.inspektor tlakových zařízení
Bližší informace a kontakt
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz
Objednat seminář