MANAŽER SYSTÉMU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2013

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář MANAŽER SYSTÉMU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2013

Seminář probíhá ve slovenském jazyce.

MANAŽER SYSTÉMU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2013

Cena: (8 000 Kč) 9 680 Kč vč. DPH

Termín:

(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)

Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

Určený pro členy managementu a pracovníky odpovědné za oblast informační bezpečnosti s podrobnějšími informacemi o požadavcích na certifikaci ISMS. Účastníci tohoto kurzu obdrží zároveň osvědčení interního auditora podle normy ISO / IEC 270001:2013, pokud jsou již interními auditory podle normy EN ISO 19011 pro jiný systém managementu.

Cíl semináře:

Informační a komunikační technologie (dále IT) jsou součástí všech podnikatelských aktivit. Stále častěji je v praxi vyžadována nepřetržitá spolehlivost a ochrana IT. Řešením uvedených problémů v jednotlivých organizacích, je nasazení a přizpůsobení Systému managementu informační bezpečnosti (dále ISMS) na konkrétní podmínky dané organizace. Je třeba si uvědomit, že implementace ISMS se nezužuje pouze na oblast IT, ale umožňuje ochranu všech druhů informací (strategických, obchodních, know-how, vývojových…).

ISMS chrání informace šířené nejen elektronickými nosiči, ale i informace předávané v tištěné podobě, telefonováním a i ústním podáním. Implementace ISMS v podnikové praxi v podstatné míře snižuje riziko úniku důležitých informací, umožňuje rychlou obnovu základních aktivit a činností organizace v případě jejich ztráty.

Cílem kurzu je vyškolit Vám pracovníky na vybudování a efektivní provoz systému managementu v uvedené oblasti. Kurz je orientován na podrobný výklad požadavků normy ISO / IEC 27001:2013 a na praktické procvičování budování a provozu ISMS v organizacích. Účastníkům budou dále vysvětleny principy interního auditu ISMS a k dané problematice jim budou poskytnuty studijní materiály TÜV NORD. Doporučujeme, aby si účastníci kurzu přinesli vlastní normu ISO 27001:2013. Prezentace a podklady k ní budou vykládány ve slovenském jazyce.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

3 dny / 24 hodiny

Ukončení semináře

Úspěšní absolventi kurzu získají Osvědčení interního auditora ISMS, kterým bude potvrzena jejich způsobilost řídit činnosti v oblasti ISMS a provádět interní audity ve smyslu normy ISO / IEC 27001: 2013.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účastníků: 5/25

Program semináře
 1. den
  09:00 – začátek školení
   • Důvody, cíle a přínosy nasazení a certifikace ISMS
   • Principy budování ISMS
   • Přehled norem týkajících se ISMS
   • Nástroje řízení a kontroly funkčnosti ISMS
   • Integrace ISMS s jinými systémy managementu
   • Certifikace ISMS

         16:00 – konec školení

     2. den

         09:00 – začátek školení

   • Výklad požadavků normy ISO/IEC 27001:2013
   • Model dokumentace ISMS
   • Výklad požadavků ISO 27001 – Příloha A.
   • Praktické cvičení, případové studie WS1, WS2
   • Výběr opatření v ISMS z  ISO 27001 – Příloha A.
   • Systematický přístup k ošetření rizik
   • Výběr opatření v ISMS z  ISO 27001 – Příloha A.
   • Zadání pro domácí cvičení WS_D

        16:00 – konec školení

    3. den
09:00 – začátek školení

   • Prezentace k WS_D: Příklady výběru opatření
   • Audit a neshody
   • Klasifikace neshod, příklady
   • Test – Manažer IB a závěr školení
   • Cíle a úkoly interních auditů ISMS
   • Plánování, příprava, vedení a vyhodnocení interních auditů, norma ISO 19011

        16:00 – konec školení

Přednášející
Ing. Vratislav Palička lead auditor, lektor (jazyk SK)
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz