Systém kvality

V dnešní době je standard systému kvality mezinárodním měřítkem v oblasti požadavků na kvalitu. Systém managementu kvality (QMS) poskytuje dostatečný základ pro úspěšné podnikání. ISO 9001 vychází z procesního řízení s důrazem na dosažení cílů a neustálé zlepšování.
Cíleně se zaměřuje na ty činnosti, které mají vliv na spokojenost zákazníka a splnění jeho požadavků. ISO 9001 zajišťuje infrastrukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné k tomu, aby organizace mohla kontrolovat a zvyšovat svou výkonnost, zlepšovat své výrobky a služby zákazníkům.

Podkategorie