Bezpečnost krmiv – Požadavky

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Bezpečnost krmiv – Požadavky

Cena: 3 630 Kč vč. DPH, tj.: 3 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určený pro pracovníky a interní auditory obchodních a skladovacích organizací, přepravce a výrobce krmiv, krmných surovin a aditiv.

Cíl semináře:

Seznámit Vás nejen s požadavky legislativy a norem GMP+, ale také novinkami, praktickými ukázkami, s průběhem auditu a nejčastějšími nedostatky bránícími udělení certifikace.

Standard GMP+ Feed Safety Assurance (GMP + FSA) byl vyvinut pro dodavatele podniků vyrábějících krmiva pro zvířata s cílem zabezpečení zdravotní nezávadnosti všech fází krmivového řetězce.

S ohledem na četnost budou na semináři představeny tyto normy:

  • GMP+ B2 Výroba krmných ingrediencí (suroviny a aditiva)
  • GMP+ B3 Obchodování, shromažďování, skladování a překládka
  • GMP+ B4 Přeprava

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník obdrží certifikát s tříletou platností opravňující ho provádět interní audity GMP+ a potvrzujícím jeho účast na tomto školení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Požadavky na audit GMP+ B2
  • Interní audit a příklady nejčastějších neshod
  • Požadavky na audit GMP+ B4
  • Požadavky na audit GMP+ B3
Přednášející
Mgr. Miroslav Žáček
Ing. Ivan Kalousek
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz