Interní auditoři EN ISO 14001:2015

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Interní auditoři EN ISO 14001:2015

Cena: 3 500,- Kč (4 235,- Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

interním auditorům, představitelům managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, a pro ty, kteří jsou kvalifikováni k provádění auditů podle ISO 14001.

Cíl semináře:

rozšíření znalostí výše uvedených pracovníků o požadavky nové revize pravidel EN ISO 14001:2015 pro provádění auditů.

Požadavky na vzdělání:

Je předpokladem, že účastník školení je vlastníkem certifikátu interního auditora pro normu EN ISO 14001:2015.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník obdrží certifikát s tříletou platností opravňující ho provádět interní audity ISO 22000 a potvrzujícím jeho účast na tomto školení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Srovnání požadavků na systém managementu jakosti ISO 14001 – stručný přehled stavu revize normy,
  • Důvody velké revize EN ISO 14001:2015 dle ISO/TC 176/SC 2 (Quality Systems),
  • Významné změny dle ISO/TC 176/SC 2,
  • Zavedení pojmu riziko jako dopad
  • Taktika a technika auditování, EN ISO 19011,
  • TEST.
Přednášející
Ing. Jiří Rain
Bližší informace a kontakt
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz
Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz