Systém managem. hospod. s energií (EnMS) dle ČSN EN ISO 50 001, interní auditor

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle
ČSN EN ISO 50 001, a EnMS z pohledu interního auditora

Cena: 3 630 Kč vč. DPH, tj.: 3 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro účastníky, kteří mají zájem dozvědět se bližší informace o systému managementu hospodaření s energií (EnMS), s požadavky evropské a národní legislativy a zejména se seznámit s praktickými ukázkami zavedení systému a řešení problémů konkrétní společnosti,
Pro zájemce, kteří usilují o plánování, provádění a reportování výsledků interního auditu systému energetického managementu (EnMS) podle požadavků normy ČSN EN ISO 50 001, jsme připravili dvoudenní školení.

Školení je určeno pro zaměstnance, kteří budou zodpovědní za provádění interního auditu EnMS podle ČSN EN ISO 50 001 ve své organizaci.

Cíl semináře:

Cílem školení je představení požadavků energetického managementu, seznámení s obsahem interních auditů, systému EnMS, a to včetně praktických ukázek možnosti zavedení a vyškolení interních auditorů EnMS.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin nebo
2 dny / 16 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování jednodenního semináře obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Po úspěšném absolvování dvoudenního školení (školení ukončeno testem) obdrží účastníci osvědčení interního auditora normy ČSN EN ISO 50 001.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

1. den

  • Energetický management a jeho principy
  • Aplikace normy ČSN EN ISO 50 001 v praxi
  • Legislativní rámec
  • Návrhy snižování nákladů a úspory v oblasti energetického hospodářství

2. Den

  • Energetický management a jeho principy
  • Výklad normy ČSN EN ISO 50 001 (obecný výklad + příklady z praxe
  • Certifikace energetického managementu
  • Zkušenosti z auditování normy ČSN EN ISO 50 001
  • Test pro interní auditory ČSN EN ISO 50 001
Přednášející
Ing. Petr Matušinský lead auditor, lektor

ng. Jan Hrabánek lead auditor, lektor

Martin Doležal energetický specialista s oprávněním od MPO, poradce pro ISO 50 001 s praxí se zaváděním
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz