Praktické ukázky a možnosti implementace normy EN ISO 14001:2015

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Praktické ukázky a možnosti implementace normy EN ISO 14001:2015

Cena: 3 000 Kč (3 630 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

interním auditorům, představitelům managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, a pro ty, kteří jsou kvalifikováni k provádění auditů podle EN ISO 14001:2015.

Cíl semináře:

usnadnit účastníkům implementaci požadavků nové revize normy EN ISO 14001:2015. Na semináři budou formou případových studií procvičeny ve skupině praktické ukázky a možnosti, jak správně a efektivně implementovat požadavky těchto norem.

Požadavky na vzdělání:

znalost požadavků normy ISO 14001:2008.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
 • Informace o normě EN ISO 14001:2015 – stručný přehled požadavků revize 3. vydání normy, formální a koncepční změny požadavků normy EN ISO 14001:2015, informace o nových normách řady 14000
 • Vypracování návrhu plánu přechodu na nové vydání normy EN ISO 14001:2015
 • Případové studie implementace požadavků normy EN ISO 14001:2015:
  • kontext organizace
  • interní a externí aspekty
  • zainteresované strany
  • komunikační strategie
  • rozsah systému environmentálního managementu
 • · Případové studie implementace požadavků normy EN ISO 14001:2015:
  • leadership
  • management rizik
  • životní cyklus produktů
  • environmentální aspekty
 • · Případové studie implementace požadavků normy EN ISO 14001:2015:
  • soulad s plněním povinnosti
  • environmentální výkonnost
  • interní audity
Přednášející
MDr. Ing. Pavel Skalík – lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

Školení zatím nemá vypsaný termín. V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.c; www.tuev-nord.cz