GDPR v praxi

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář GDPR v praxi

Cena: 7 260 Kč vč. DPH, tj.: 6 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určen všem podnikům a institucím, ale i jednotlivcům a online službám, které zpracovávají data uživatelů.
Nutnost upravit způsob zpracování osobních údajů je povinná pro všechny organizace zpracovávající osobní údaje s důrazem na bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy.
Období od dubna 2016, do května 2018, je určeno přípravě. Během této doby musí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, který GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci.

Cíl semináře:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR začne platit od 25. května 2018. Nařízení přináší velké změny v ochraně osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s daty a osobními údaji.
Seznámení s GDPR bude provedeno porovnáním k dosavadní praxi dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento kurz je základním kurzem pro získání přehledu o změnách a požadavcích ve zpracování a ochraně osobních údajů.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Seznámení s GDPR – definice, zásady zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování, včetně udělení souhlasu, práva subjektu údajů, povinnosti správce a zpracovatele, zabezpečení osobních údajů, ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kodexy, osvědčení, podniková, pravidla, postavení Úřadu
  • Problematika zpracování souhlasu podle GDPR
  • Identifikace zpracování osobních údajů
  • Jak dosáhnout souladu s GDPR – jak nastavit projekt pro zajištění ochrany osobních údajů dle GDPR
  • Problematika stanovení zásad zpracování osobních údajů a podmínek ochrany práv subjektů údajů v organizaci
Přednášející
Antonín Šefčík senior konzultant ve společnosti NGSS, lead auditor ISMS, problematikou ochrany osobních údajů se zabývá přes 15 let.
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz