SYSTÉM MANAGEMENTU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2005 a ISO / IEC 27001:2013

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář SYSTÉM MANAGEMENTU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2005 a ISO / IEC 27001:2013

Seminář probíhá ve slovenském jazyce.

SYSTÉM MANAGEMENTU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2005 a ISO / IEC 27001:2013

Cena: (3 000 Kč) 3 630 Kč vč. DPH

Termín:

(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)

Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

Určený pro členy managementu a pracovníky odpovědné za oblast informační bezpečnosti se základními informacemi o ISMS.

Cíl semináře:

Informační a komunikační technologie (dále IT) jsou součástí všech podnikatelských aktivit. Stále častěji je v praxi vyžadována nepřetržitá spolehlivost a ochrana IT. Řešením uvedených problémů v jednotlivých organizacích, je nasazení a přizpůsobení Systému managementu informační bezpečnosti (dále ISMS) na konkrétní podmínky dané organizace. Je třeba si uvědomit, že implementace ISMS se nezužuje pouze na oblast IT, ale umožňuje ochranu všech druhů informací (strategických, obchodních, know-how, vývojových…).

ISMS chrání informace šířené nejen elektronickými nosiči, ale i informace předávané v tištěné podobě, telefonováním a i ústním podáním. Implementace ISMS v podnikové praxi v podstatné míře snižuje riziko úniku důležitých informací, umožňuje rychlou obnovu základních aktivit a činností organizace v případě jejich ztráty.

Cílem kurzu je vyškolit Vám pracovníky na vybudování a efektivní provoz systému managementu v uvedené oblasti. Kurz je orientován na podrobný výklad požadavků normy ISO / IEC 27001:2013 a na praktické procvičování budování a provozu ISMS v organizacích. Účastníkům budou dále vysvětleny principy interního auditu ISMS a k dané problematice jim budou poskytnuty studijní materiály TÜV NORD. Doporučujeme, aby si účastníci kurzu přinesli vlastní normu ISO 27001:2013. Prezentace a podklady k ní budou vykládány ve slovenském jazyce.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin            SYSTÉM MANAG. INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI PODLE ISO / IEC 27001:2005 a ISO / IEC 27001:2013

Ukončení semináře

Vystavení certifikátu o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Důvody, cíle a přínosy nasazení a certifikace ISMS
  • Principy budování ISMS
  • Přehled norem týkajících se ISMS
  • Nástroje řízení a kontroly funkčnosti ISMS
  • Integrace ISMS s jinými systémy managementu
  • Certifikace ISMS

    

 

Přednášející
Ing. Vratislav Palička lead auditor, lektor (jazyk SK)
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz