Posuzování a snižování rizik strojních zařízení

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Posuzování a snižování rizik strojních zařízení

Cena: 3 000 Kč (3 630 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určený pro manažery a odborné pracovníky firem, které vyrábějí, dovážejí či provozují strojní zařízení

Cíl semináře:

Cílem semináře je získání přehledu o požadavcích a postupech posuzování rizika strojních zařízení vyplývajících z platných předpisů a norem

Účastníci budou seznámeni s aktuální legislativou EU a ČR vztahující se k uvádění nových strojních zařízení na trh a do provozu, s požadavky na posuzování rizik strojního zařízení, s postupy snižování rizik a realizaci opatření k eliminaci nebo snížení rizika.

Požadavky na vzdělání:

nejsou požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

Začátek školení: 09:00

  • Strojní zařízení – Související legislativa EU a ČR, zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, směrnice EU 2006/42/ES, NV č. 176/2008 Sb. související směrnice a harmonizované normy.
  • Požadavky na posouzení rizika strojního zařízení vycházející z legislativy a harmonizovaných norem.
  • Posouzení rizika strojního zařízení dle ČSN EN ISO 12100 – strategie posouzení rizika, potřebné informace pro posouzení rizika, určení mezních hodnot stroje, odhad rizika, zhodnocení rizika.
  • Postup snižování rizika, využití norem pro návrh opatření ke snížení rizika.
  • Aplikace ČSN EN ISO 13849-1, určování požadované úrovně vlastností bezpečnostní funkce.
  • Diskuze, odpovědi na otázky.

Konec školení 16:00

Přednášející
Ladislav Parchaňský – garant pro oblast strojních zařízení
Tomáš Peterka – inspektor pro elektrická a strojní zařízení
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz