VDA 6.1, interní auditoři – Aktualizace normy

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Aktualizace normy VDA 6.1, interní auditoři

Cena:
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro interní auditory, představitele managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, kteří jsou kvalifikováni k provádění auditů podle VDA 6.1.

Cíl semináře:

Norma VDA 6.1 obsahuje úplné znění normy ISO 9001, které doplňuje o další požadavky automobilového průmyslu.
Jedná se například o požadavky:
• na zavádění nových výrobků,
• schvalování výrobků zákazníkům,
• požadavky na způsobilost procesů,
• požadavky na neustálé zlepšování.

Zavádění systémů managementu jakosti dle normy VDA 6.1 pomáhá neustále zlepšovat kvalitu výrobků a spokojenost zákazníka.
Cílem kurzu je účastníkům napomoci osvojit si své znalosti podle normy VDA 6.1 a připravit je na budování a efektivní využívání nástrojů kvality pro odvětví Automotive.

Požadavky na vzdělání:

Je předpokladem, že účastník školení je interním auditorem.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát interního auditora dané normy.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Požadavky standardu automobilového průmyslu na provádění interních auditů
  • Zásady auditování podle normy ISO 19011:2011 a směrnic VDA 6.1
  • Procesní přístup k auditování, požadavky na interní auditory, audity systému kvality podle VDA 6.1
  • Vyhodnocení auditů, závěry a nápravná opatření
Přednášející
Ing. Jaroslav Merta lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz