GDPR – Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář GDPR – Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů

Cena: 18.150 Kč vč. DPH, tj.: 15.000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určen všem podnikům a institucím, ale i jednotlivcům a online službám, které zpracovávají data uživatelů.
Nutnost upravit způsob zpracování osobních údajů je povinná pro všechny organizace zpracovávající osobní údaje s důrazem na bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy.
Období od dubna 2016, do května 2018, je určeno přípravě. Během této doby musí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, který GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci.

Cíl semináře:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR začne platit od 25. května 2018. Nařízení přináší velké změny v ochraně osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s daty a osobními údaji.
Tento kurz formou dvoudenní přípravy poskytne absolventům ucelený přehled o výkonu role pověřence a praktickou formou procvičí potřebné dovednosti.

Požadavky na vzdělání:

Základní znalost oblasti GDPR.

Délka trvání

2 dny / 16 hodin

Ukončení semináře

Po úspěšném absolvování kurzu příprava pověřence a složení testu, získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

1. den

 • Úkoly pověřence dle GDPR a finální verze stanovisek (vodítek) k pověřenci (DPO) vydaných pracovní skupinou WP29
 • Práva a povinnosti pověřence v kontextu činností organizace
 • Postavení pověřence v organizaci
 • Role a odpovědnosti při ochraně osobních údaj
 • Monitorování souladu aktivit zaměstnavatele v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů s GDPR
 • Vedení dokumentace dle GDPR – možná struktura

2. den

 • Provedení jednoho z možných druhů identifikace operací zpracování osobních údajů v organizaci a posouzení rizik pro práva a svobody subjektu údajů
 • Problematika informování subjektu údajů a získávání souhlasu
 • Povinnosti správce a zpracovatele a smlouva mezi nimi
 • Zabezpečení osobních údajů
 • Posouzení rizik zpracování osobních údajů
 • Správa incidentů zabezpečení osobních údajů a jejich hlášení
 • Provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Závěrečný test
Přednášející
Antonín Šefčík senior konzultant ve společnosti NGSS, lead auditor ISMS, problematikou ochrany osobních údajů se zabývá přes 15 let.
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz