Komunikace s podřízenými

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Komunikace s podřízenými

Cena: 3 267 Kč vč. DPH, tj.: 2 700 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určený pro osoby, které vedou tým a chtějí zlepšit své dovednosti a kompetence, chtějí úspěšně motivovat, rozvíjet tým a dosáhnout cílů, které mají vytyčené.

Cíl semináře:

Cílem semináře je dozvědět se, jak komunikovat s podřízenými, jak přijímat a poskytovat zpětnou vazbu, nebo jak správně zadat úkol a kontrolovat jeho plnění.

Účastníci školení budou schopni vést základní typy manažerských rozhovorů, budou vědět jak se připravit na různé typy rozhovorů, uplatní strategii pozitivního řízení a budou umět vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených.

Požadavky na vzdělání:

nejsou požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Pochopení úlohy vedoucího pracovníka ve vztahu k podřízeným, model práce vedoucího pracovníka/ manažera
  • Očekávání podřízených od pozice vedoucího pracovníka/ manažera týmu
  • Nenásilná komunikace
  • Teorie a praktické naplnění dvou základních manažerských technik při komunikaci s podřízeným (zadávání úkolu a zpětná vazba)
  • Nespolupracující podřízený- použití councelling techniky
  • Řešení modelových situací a praktických cvičení
Přednášející
MUDr. Kubíčková Hana
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz