Odpovědnost za výrobek v automobilovém průmyslu

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Odpovědnost za výrobek v automobilovém průmyslu

Cena: 3 000 Kč (3 630 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

interním auditorům, představitelům managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality a dalším.

Cíl semináře:

Cílem semináře je vysvětlení legislativy na cílových trzích. Popis rizikové analýzy za pomocí FMEA. Popsání „zvláštních charakteristik“ výrobku a traceabilitu jako je vývoj, testování a testovaní při výrobě nebo validace. Dozvíte se jaká je odpovědnost managementu, podniku a jednotlivce za výrobek.

Usnadnit účastníkům efektivní řízení reklamací v kontextu požadavků normy EN ISO 9001:2015. Na semináři budou formou případových studií procvičeny ve skupině praktické ukázky a možnosti, jak správně a efektivně řídit reklamace.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

09:00 – začátek školení

  • Car maker – tier 1,2

  • Design „State of the art“

  • Legislativa na cílových trzích

  • Aplikace a řízení procesů na snížení rizika (např.: ASPICE, riziková analýza (D-FMEA; Systém FMEA, Process FMEA), testování/ validace/ životnost)

  • Mechanismus k identifikaci a nakládání se „Zvláštními charakteristikami“ výrobku (funkcionality, materiálové vlastnosti) – průběžné testování

  • Vývoj, testování, validace, výroba, testování při výrobě

  • Odpovědnost managementu a podniku

  • Odpovědnost jednotlivce

  • Přístup na trh, stažení výrobků

  • Skutečné dopady neshod

16:00 – konec školení

Přednášející
Dr. Ing. Pavel Skalík – lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

 

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz