Přeškolení INTERNÍCH AUDITORŮ ISMS NA NORMU ISO / IEC 27001:2013

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Přeškolení INTERNÍCH AUDITORŮ ISMS NA NORMU ISO / IEC 27001:2013.

Seminář probíhá ve slovenském jazyce.

Přeškolení INTERNÍCH AUDITORŮ ISMS NA NORMU ISO / IEC 27001:2013

Cena: (5 200 Kč) 6 292 Kč vč. DPH

Termín:

(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)

Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

Určený pro interní auditory ISMS, jehož cílem je teoreticky a prakticky přeškolit účastníky kurzu, kteří již vlastní Osvědčení interního auditora ISMS podle staré normy ISO / IEC 27001:2005 na požadavky nové normy ISO / IEC 27001:2013.

Cíl semináře:

Informační a komunikační technologie (dále IT) jsou součástí všech podnikatelských aktivit. Stále častěji je v praxi vyžadována nepřetržitá spolehlivost a ochrana IT. Řešením uvedených problémů v jednotlivých organizacích, je nasazení a přizpůsobení Systému managementu informační bezpečnosti (dále ISMS) na konkrétní podmínky dané organizace. Je třeba si uvědomit, že implementace ISMS se nezužuje pouze na oblast IT, ale umožňuje ochranu všech druhů informací (strategických, obchodních, know-how, vývojových…).

ISMS chrání informace šířené nejen elektronickými nosiči, ale i informace předávané v tištěné podobě, telefonováním a i ústním podáním. Implementace ISMS v podnikové praxi v podstatné míře snižuje riziko úniku důležitých informací, umožňuje rychlou obnovu základních aktivit a činností organizace v případě jejich ztráty.

Cílem kurzu je vyškolit Vám pracovníky na vybudování a efektivní provoz systému managementu v uvedené oblasti. Kurz je orientován na podrobný výklad požadavků normy ISO / IEC 27001:2013 a na praktické procvičování budování a provozu ISMS v organizacích. Účastníkům budou dále vysvětleny principy interního auditu ISMS a k dané problematice jim budou poskytnuty studijní materiály TÜV NORD. Doporučujeme, aby si účastníci kurzu přinesli vlastní normu ISO 27001:2013. Prezentace a podklady k ní budou vykládány ve slovenském jazyce.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

2 dny / 16 hodin           

Ukončení semináře

Úspěšní absolventi kurzu získají Osvědčení interního auditora ISMS, kterým bude potvrzena jejich způsobilost řídit činnosti v oblasti ISMS a provádět interní audity ve smyslu normy ISO / IEC 27001: 2013.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účastníků: 5/25

Program semináře

    1. den

   • Prezentace k WS_D: Příklady výběru opatření
   • Audit a neshody
   • Klasifikace neshod, příklady
   • Test – Manažer IB a závěr školení
   • Cíle a úkoly interních auditů ISMS
   • Plánování, příprava, vedení a vyhodnocení interních auditů, norma ISO 19011

    2. den

   • realizace auditu na místě!
   • Prezentace: Plán auditu skupinami účastníku
   • Správná komunikace při interním auditu. Praktické ukázky formulářů na provádění interního auditu.
   • Příprava cvičení Výkon auditu na místě
   • Praktické cvičení: Výkon auditu; Zajištění, neshody, doporučení; Vyhodnocení cvičení lektorem
   • Činnosti po auditu – Správa z auditu, NO/PO
   • Závěrečný zkušební test IA ISMS
   • Závěrečné vyhodnocení Kurzu interních auditorů ISMS účastníky

 

Přednášející
Ing. Vratislav Palička lead auditor, lektor (jazyk SK)
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz