Řízení neshodného výrobku

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Řízení neshodného výrobku

Cena: 3 000 Kč (3 630 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 03. 12. 2018 PRAHA
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Místo konání: Centrum Veveří – 2581, Veveří 102, 616 00 Brno. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

interním auditorům, představitelům managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, kteří se podílí na řízení neshodného výrobku.

Cíl semináře:

Usnadnit účastníkům efektivní řízení neshodných výrobků v kontextu požadavků normy EN ISO 9001:2015. Na semináři budou formou případových studií procvičeny ve skupině praktické ukázky a možnosti, jak správně a efektivně řídit neshodné výrobky.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

09:00 – začátek školení

  • Nápravná opatření (reakce na neshodu, analýza příčin, realizace opatření, efektivnost opatření, aktualizace monitorovaných rizik, systémové změny),
  • řízení změn (řízení neshodných výstupů, řízení podezřelých výrobků, řízení přepracovaných a opravených produktů, likvidace neshodných produktů,
  • metodické nástroje řízení neshodných výstupů,
  • zadržení a vrácení, pozastavení produktů,
  • komunikace se zákazníkem,
  • podmíněné dodání produktu, schválené výjimky zákazníkem,
  • stažení produktu z trhu,
  • ochrana proti chybám,
  • systém managementu záruk a právní požadavky
  • analýzy poruch ve fázi užití.

16:00 – konec školení

Přednášející
Dr. Ing. Pavel Skalík – lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz