EN ISO 14001:2015 interní auditoři začátečníci

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář EN ISO 14001:2015 interní auditoři začátečníci

Cena: 5 500 Kč (6 655 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro budoucí interní auditory, ale i současné interní auditory, kteří chtějí doplnit své znalosti dle nové normy EN ISO 14001:2015. Seminář je určen pro představitele managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, kteří budou kvalifikováni k provádění auditů podle ISO 14001.

Cíl semináře:

vyškolení budoucích interních auditorů k provádění auditů dle nové revize pravidel EN ISO 14001:2015 pro provádění auditů.

Požadavky na vzdělání:

nejsou požadavky

Délka trvání

2 dny/ 16 hodin

Ukončení semináře

Po úspěšném složení závěrečného testu získá každý účastník osvědčení interního auditora pro danou normu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

Začátek školení 09:00

  • Srovnání požadavků na systém managementu jakosti ISO 14001 – stručný přehled stavu revize normy,
  • workshop – na co se zaměřit při auditu,
  • zásady auditování a požadavky na auditora,
  • legislativa ŽP,
  • workshop – prověření shody požadavků legislativy v provozu (fiktivní firma),
  • workshop – praktické příklady k jednotlivým tématům,
  • TEST.

Konec školení 16:00

Přednášející
MDr. Ing. Pavel Skalík – lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz