Environmentální management

Systém environmentálního managementu (EMS) je systém řízení, který je zaměřen na sledování a zlepšování činností podniku, které mohou ovlivnit, kvalitu životního prostředí nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců.
Tento systém se zaměřuje na efektivnější využívání surovin a paliv, prevenci vzniku odpadů, spotřebu vody, kontaminaci vody a půdy, čištění odpadních vod, emise do ovzduší, úniky nebezpečných látek a další.
Zavedením Systému environmentálního managementu sdělujete, že berete životní prostředí vážně a usiluje o zmírnění negativních vlivů jeho činností.

Podkategorie

  • Žádné rubriky