GDPR – Praktické dovednosti

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář GDPR – Praktické dovednosti

Cena za jednodenní školení: 8 470 Kč vč. DPH, tj.: 7 000 Kč bez DPH
Cena za dvoudenní školení:  14 520 Kč vč. DPH, tj.: 12 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení (Coffee break, oběd), osvědčení a podklady k přednáškám)

Termín:

Na školení se prosím hlaste minimálně 14 dnů před konáním kurzu, děkujeme!


POZOR:
Přihlásit se můžete na jeden den školení, nebo na druhý den, nebo na oba dva dny! Dle vaší potřeby a požadavku.

Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určen všem podnikům a institucím, ale i jednotlivcům a online službám, které zpracovávají data uživatelů.
Nutnost upravit způsob zpracování osobních údajů je povinná pro všechny organizace zpracovávající osobní údaje s důrazem na bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy.
Období od dubna 2016, do května 2018, je určeno přípravě. Během této doby musí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, který GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci.

Cíl semináře:

Je seznámit osoby odpovědné za správu a kontrolu zpracování a ochranu osobních údajů s praktickými činnostmi k jejich ochraně s důrazem na identifikaci zpracování osobních údajů, posouzení rizik, testy a kontrolu.

Požadavky na vzdělání:

Účastník kurzu by měl znát požadavky GDPR na zpracování a ochranu osobních údajů.

Délka trvání

1. den / 7 hodin nebo
2. den / 7 hodin nebo
oba 2 dny / 14 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

1. den školení

09:00 – 09:10         Zahájení semináře, představení služeb
09:10 – 10:00         Novinky ve zpracování a ochraně osobních údajů
10:00 – 10:10        
Přestávka na kávu
10:10 – 11:30         Vzorová identifikace zpracování osobních údajů
a posouzení rizik –
praktické vyplnění a ohodnocení
vybraného zpracování
11:30 – 12:10         Oběd
12:10 – 14:00         Ohodnocení rizik – seznámení s možnými hrozbami
a scénáři – 
praktické posouzení rizik u vybraného
zpracování
14:00 – 14:10          Přestávka na kávu
14:10 – 16:15          Zajištění oprávněného zájmu a posouzení slučitelnosti
účelů zpracování – 
seznámení a praktické provedení
balančního testu a testu slučitelnosti

2. den školení

09:00 – 09:10        
Zahájení semináře, představení služeb
09:10 – 10:30         Předpis pro zpracování a ochranu osobních údajů
seznámení s možnou variantou předpisu
10:30 – 10:40         Přestávka na kávu
10:40 – 11:30         Příprava a provedení Posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů – 
praktické seznámení s provedením
11:30 – 12:10        
Oběd
12:10 – 14:00         Příprava a provedení Posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů – 
praktické seznámení s provedením
14:00 – 14:10        
Přestávka na kávu
14:10 – 16:00         Audit – jak připravit plán a program auditu/kontroly
ochrany osobních údajů – praktické seznámení

Přednášející
Antonín Šefčík senior konzultant ve společnosti NGSS, lead auditor ISMS, problematikou ochrany osobních údajů se zabývá přes 15 let.
Luděk Nezmar senior konzultant ve společnosti NGSS, lead auditor ISMS.
Daniel Přívratský 20 let praxe v oblastech implementace a provozu systémů řízení bezpečnosti informací, poradenských službách k ochraně dat, řízení rizik, designu bezpečnostní architektury a auditu.
Nikola Antlová je advokátka s pětiletou praxí, která se věnuje problematice ochrany osobních údajů
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz