Vítejte v oblasti školení pro STK a SME
V následujících částech našeho internetového portálu „www.tuv-skoleni.cz“ si můžete vybrat školení, které pro výkon svého povolání potřebujete, nebo o jehož absolvování máte zájem.
Odborní školitelé
Kurzy probíhají pod vedením zkušených školitelů.
Školení po celé ČR
Školení STK a SME probíhají po celé České republice v mnoha termínech.
Školení provádíme na základě pověření Ministerstva dopravy.
Evropský standard služeb
Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., která školení zajišťuje, působí v několika zemích střední a západní Evropy
Přehled vypsaných kurzů
Přehled nejnovějších kurzů. Jednotlivé kurzy jsou připraveny dle měst. Samotné termíny jsou k nahlédnutí v detailu kurzu pro každé město.
Lektorský tým
Naše kurzy vedou odborníci z oboru STK a SME


Ondřej Bílek pracuje v odvětví SME již přes 14. let. Jeho působení je jako technická podpora při tvorbě legislativy ve spolupráci s MDČR, aplikace metodických pokynů a kompletní podpora při aplikaci nových předpisů platných pro SME. Dále se podílí na základních, prohlubovacích kurzech pro kontrolní techniky s omezením na měření emisí a prohlubovacích či základních kurzech techniků STK, seminářích s problematikou SME, schvalování přístrojů, vývoji software pro použití v SME, tvorba Závěrečných expertíz SME, školení úřadů (SOD SME), realizace výzkumných projektů se zaměřením na emise vozidel a odborné konzultace pro zajištění správného provozu či vzniku SME.
Pro společnost TUV NORD Czech s.r.o. provádí školení základních, prohlubovacích kurzů pro mechaniky SME a zajišťuje realizaci Závěrečných expertíz SME.

Časté dotazy
Seznam nejčastějších dotazů našich zákazníků.
Od kdy se musí pracoviště SME připojit k CISSTK?
Do 1.listopadu 2017.
Bude se na pracovištích měření emisí provádět focení vozidel?
Ano.
Musí mít každý mechanik měření emisí školení CISSTK?
Pokud bude na stanici měření v rámci její provozní doby vždy přítomen alespoň jeden pracovník, který bude mít osvědčení pro práci v CISSTK (absolvoval školení CISSTK)  a přijímaná vozidla bude do CISSTK zadávat tak ostatní mechanici mít školení CISSTK nemusí. Vedoucí SME však školení CISSTK bude muset mít vždy. (Naše odpověď vychází z konzultací uskutečněných na MD ČR).   
Jsou někde sepsané požadavky potřebné pro napojení SME do CISSTK?
Ministerstvo dopravy vydalo na svých stránkách materiál s názvem: Požadavky na dovybavení SME pro zapojení do CISSME. Odkaz na materiál: http://mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/SME/SME-CIS-Stanice-mereni-emisi          (Poznámka TÜV NORD = pro plně funkční systém bude potřeba doplnit pracoviště SME ještě minimálně o tyto prvky:

  • propojení měřících přístrojů do  CISSTK (Pouhé připojení měřícího přístroje resp. jeho PC s internetem nemusí stačit pokud přístroj “neumí” předávat data z měření do CISSTK. Software přístroje musí být přizpůsoben pro komunikaci s CISSTK. Pokud tomu  tak není nebo je třeba obstarat si externí software, který komunikaci zabezpečí),
  • systém vytváření fotodokumentace vozidla, zabezpečení čtení čárových kódů „mechaniků“ a „zakázek“ (do CISSTK vložených vozidel).      
Nabízíte školení CISSTK. Je toto školení vhodné i pro pracovníky stanic měření emisí?
Ptáte se velice dobře. Pravděpodobně víte, že nejpozději od prosince 2017 budou muset všechna pracoviště stanic měření emisí (dále jen „SME“) vydávat protokoly o měření emisí jedině cestou aplikace CISSTK… no a to znamená, že příslušný pracovník SME, který bude na pracovišti SME obsluhovat CISSSTK bude muset získat příslušné osvědčení pro práci v CISSTK. Ale vraťme se k Vaší otázce…..ano námi nabízená školení CISSTK budou nabízet i část popisující práci pracovníků SME v CISSTK.
Provozujeme stanici měření emisí. Kdo bude muset mít školení CISSTK?
1. Pracovník, který bude za Vaše pracoviště vstupovat do CISSTK. Tím pracovníkem může být mechanik nebo případně ( u větších pracovišť SME nebo SME propojených s STK) operátor/ka zabezpečující příjem na STK a SME.         2. Vždy bude muset mít školení CISSTK vedoucí SME. Vedoucí SME je jediný, kdo má právo v rámci Vašeho pracoviště SME (ze své role přidělené mu v CISSTK) přidělovat jednotlivým mechanikům SME tzv. „osobní čárové kódy“. Tento kód bude každý mechanik potřebovat pro práci na pracovišti SME. Jednou přidělený „osobní čárový kód“ je nepřenosný a platí neomezenou dobu. Osobní čárový kód platí pro práci pouze v té SME na které byl OČK přidělen a kde bude mechanik provádět měření emisí vozidel.
Co když "nepojede" internet? To jako budeme stát?
Dobrý den, pokud “nepojede” internet bude zde za určitých podmínek možnost postupovat obdobně jako dnes. Určitě bude časem existovat i možnost využít nějakou “off-line aplikaci”, která bude zjednodušovat provoz SME při výpadku internetu a připojení k CISSTK po opětovném zprovoznění připojení k internetu. Vše by mělo být popsáno v dokumentech souvisejících s CISSTK (“Provozní řád CISSTK”  + “Uživatelská příručka CISSTK”) a v Instrukcích pro SME a STK.    
Musí mít vedoucí SME osvědčení obsluhy CISSTK ?
Dobrý den, je to velice častá otázka a odpověď zní ANO. Vedoucí SME,jako jediný bude mít v CISSTK/SME pravomoc přidělit mechanikům měření emisí tzv. “čárové kódy”. Bez těchto čárových kódů si nebudou moci od 1.12.2017 mechanici vybrat “vozidlo” k měření ze seznamu zakázek zapsaných do CISSTK. Vozidla při příjmu na ME zapíše do CISSTK pracovník SME, který má “Osvědčení” obsluhy CISSTK a mechanici měření emisí si pak prostřednictvím svého “čárového kódu” budou moci vybrat vozidlo k měření ze seznamu z CISSTK. Mechanik měření emisí tedy nemusí mít “osvědčení” obsluhy CISSTK, ale musí mít přidělen “čárový kód”. A opakuji: ….čárový kód mechanikovi přidělí jen a pouze “vedoucí SME” = vedoucí SME musí mít “osvědčení” uživatele CISSTK, protože přidělování čárových kódů se provádí v aplikaci CISSTK.    
Další služby
Společnost TÜV NORD Czech s.r.o. nabízí další školení z těchto oblastí

Poradenství k výstavbě STK a k provozování STK a SME

Získali jste oprávnění k výstavbě a provozování STK? Potřebujete poradit při výstavbě STK? Potřebujete poradit, jak před závěrečnou expertízou STK naplnit požadavky na systém řízení jakosti, systém vnitřní kontroly atd.?
Rádi Vám nabídneme naše zkušenosti formou poradenské služby. Naše poradenství v oblasti zřizování a provozování STK a SME se zaměřuje zejména na tato témata:

  • uspořádání areálu STK,
  • uspořádání a vybavení linky STK,
  • uspořádání a vybavení administrativní části STK,
  • zaškolení obsluhy CISSTK/SME,
  • systém řízení jakosti STK a systém řízení SME,
  • systému vnitřní kontroly STK a SME.

Závěrečné expertízy po výstavbě STK

Na základě pověření naší společnosti od Ministerstva dopravy provádíme dle zákona č.56/2001Sb. (dále jen „zákon“) a dle jeho prováděcích předpisů zákonem předepsané, závěrečné expertízy pracovišť STK. Námi vystavený protokol o závěrečné expertíze je použitelný pro naplnění požadavků §57, odst. (5) zákona a §17 vyhlášky č.302/2001Sb..

Distribuce ekologických plaket pro jízdu do Německa

Jste provozovatelem STK a máte zájem rozšířit své služby o prodej ekologických plaket pro jízdu do Německa?

Doplnění technických dat pro schválení nebo registraci vozidel

Uvažujete o dovozu vozidla?
Už jste si vozidlo dovezli a pro schválení jeho technické způsobilosti nebo pro registraci potřebujete doplnit některá technická data o vozidle?
Rádi Vám poskytneme data z naší databáze akceptované pro tyto účely Ministerstvem dopravy ČR.
Pro získání více informací nás kontaktuje na níže uvedených kontaktech.
Máte-li o některou z popsaných služeb zájem kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech:

Monika Králová,
Koordinátor pro oblast projektů a školení
TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15 190 00, Praha 9 – Libeň
Tel. +420 602 346 491
Email: mokralova@tuev-nord.cz

Napište nám

4 + 14 =

Správce osobních údajů TÜV NORD Czech, s.r.o., IČ: 45242330 zpracovává v rámci poskytnutí odpovědi na dotaz Vaše následující osobní údaje – jméno, příjmení, email, telefon, a to po dobu nezbytně nutnou pro řádné vyřízení dotazu. více o ochraně osobních údajů
Kontakty
TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15, 190 00 PRAHA 9
IČ: 45242330
DIČ: CZ45242330
Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6483