EN ISO 50001:2018

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář EN ISO 50001:2018 

Cena: 3 760 Kč (4 550 Kč vč. DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 19. 10. 2023
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro všechny organizace, které chtějí šetřit energetické zdroje (např. školy, ubytovací zařízení, výrobní podniky, zdravotnická zařízení, společnosti zabývající se správou nemovitostí atd.) bez ohledu na velikost či odvětví. Je vhodná pro komerční i státní sektor.

Co je to norma ISO 50 001?

Norma specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií. Její implementace vede ke snižování nákladů na energii a ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí. Její aplikace je nástrojem výrazně účinnějším než je energetický audit dle zákona 406/2000 Sb.o hospodaření s energií, který je v současnosti používán.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování školení účastníci obdrží osvědčení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účastníků: 5/25

Program semináře
Hlavní změny a nové požadavky normy ISO 50001:2018

 

Přednášející
Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.  – lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz
Objednat seminář