Hodnocení systémů řízení bezpečnosti informací podle TISAX®

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Hodnocení systémů řízení
bezpečnosti informací podle TISAX®

Cena: 1 700,- Kč (2 057,- Kč vč. DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 5. 1. 2023
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

CO JE TISAX?

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) je mechanismus výměny hodnocení pro zabezpečení informací v automobilovém průmyslu. Certifikace TISAX potvrzuje, že systém řízení bezpečnosti informací společnosti splňuje definované úrovně zabezpečení, a umožňuje sdílení výsledků posouzení na specializované platformě.

Délka trvání

1 den / 4 – 6h

Ukončení semináře

Po absolvování školení účastníci obdrží osvědčení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účastníků: 5/30

OBSAH SEMINÁŘ

 

  • Vznik a souvislosti spojené s Tisax® hodnocením
  • Certifikační orgány provádějící Tisax®
  • Popis procesu Tisax® hodnocení
  • Praktický příklad Tisax auditu 5.1.0 + dokumentace
  • Propojení na ISO standardy
  • Vize dalšího rozšíření Tisax® hodnocení (6.0 a VCS Tisax®)
  • Nejčastější Tisax® otázky a odpovědi
  • Diskuze

 

 

Přednášející

Ing. & Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D.

Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář