GDPR – Hodnocení rizik dle GDPR

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář GDPR – Hodnocení rizik dle GDPR

Cena: 7 260 Kč vč. DPH, tj.: 6 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break, 1x oběd), osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určen všem podnikům a institucím, ale i jednotlivcům a online službám, které zpracovávají data uživatelů.
Nutnost upravit způsob zpracování osobních údajů je povinná pro všechny organizace zpracovávající osobní údaje s důrazem na bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy.
Období od dubna 2016, do května 2018, je určeno přípravě. Během této doby musí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, který GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci.

Cíl semináře:

Pro pracovníky všech odvětví, kteří se zabývají touto problematikou a pro osoby, které budou zastávat roli Pověřence pro ochranu osobních údajů, jsme ve spolupráci se společností NGSS, připravili kurz, který by měl napomoci porozumět problematice GDPR „pověřenec“ a získat potřebné metodiky a postupy jak zjistit, zda vaše organizace tzn.: „Pověřence“ GDPR potřebuje či nikoliv.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR začne platit od 25. května 2018. Nařízení přináší velké změny v ochraně osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s daty a osobními údaji.

Požadavky na vzdělání:

Základní informace z oblasti GDPR

Délka trvání

1 den / 7 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
 • 08:30                      Registrace účastníků
 • 09:00 – 09:10         Zahájení semináře, představení služeb
 • 09:10 – 09:40         Hodnocení rizik obecně
 • 09:40 – 10:10         Posouzení rizik požadované GDPR
 • 10:10 – 10:30         Odpovědnosti a pravomoci při posuzování a řízení rizik
 • 10:30 – 10:40         Přestávka na kávu
 • 10:40 – 11:40         Posouzení rizik pro svobody a práva osob
 • 11:40 – 12:40         Posouzení rizik ochrany osobních údajů:                                                              Identifikace jednotlivých zpracování OÚ, hodnocení jednotlivých zpracování OÚ, identifikace a hodnocení hrozeb a zranitelností, výpočet rizika, identifikace vlastníků rizik, porovnání výsledků hodnocení s kritérii, stanovení priorit pro ošetření rizik.
 • 12:40 – 13:35         Oběd
 • 13:35 – 14:35         Ošetření rizik:Výběr variant pro ošetření rizik, návrh opatření pro ošetření rizik, stanovení plánu ošetření rizik a zbytkových rizik, odsouhlasení plánu ošetření rizik a přijetí zbytkových rizik.
 • 14:35 – 14:45         Přestávka na kávu
 • 14:45 – 15:45        Sledování a aktualizace rizikMonitorování a přezkoumání rizikových faktorů, monitorování, přezkoumání a zlepšování řízení rizik.
 • 15:45 – 16:20        Diskuse a závěr školení
Přednášející
Antonín Šefčík senior konzultant ve společnosti NGSS, lead auditor ISMS, problematikou ochrany osobních údajů se zabývá přes 15 let.
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz