INTERNÍ AUDITOR ISMS PODLE ISO / IEC 27001:2013 a EN ISO 19011

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář INTERNÍ AUDITOR ISMS PODLE ISO / IEC 27001:2013 a EN ISO 19011

Seminář probíhá ve slovenském jazyce.

INTERNÍ AUDITOR ISMS PODLE ISO / IEC 27001:2013 a EN ISO 19011

Cena: (9 500 Kč) 11 495 Kč vč. DPH

Termín:

(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)

Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

Určený pro interní auditory ISMS, začátečníci.

Cíl semináře:

Informační a komunikační technologie (dále IT) jsou součástí všech podnikatelských aktivit. Stále častěji je v praxi vyžadována nepřetržitá spolehlivost a ochrana IT. Řešením uvedených problémů v jednotlivých organizacích, je nasazení a přizpůsobení Systému managementu informační bezpečnosti (dále ISMS) na konkrétní podmínky dané organizace. Je třeba si uvědomit, že implementace ISMS se nezužuje pouze na oblast IT, ale umožňuje ochranu všech druhů informací (strategických, obchodních, know-how, vývojových…).

ISMS chrání informace šířené nejen elektronickými nosiči, ale i informace předávané v tištěné podobě, telefonováním a i ústním podáním. Implementace ISMS v podnikové praxi v podstatné míře snižuje riziko úniku důležitých informací, umožňuje rychlou obnovu základních aktivit a činností organizace v případě jejich ztráty.

Cílem kurzu je vyškolit Vám pracovníky na vybudování a efektivní provoz systému managementu v uvedené oblasti. Kurz je orientován na podrobný výklad požadavků normy ISO / IEC 27001:2013 a na praktické procvičování budování a provozu ISMS v organizacích. Účastníkům budou dále vysvětleny principy interního auditu ISMS a k dané problematice jim budou poskytnuty studijní materiály TÜV NORD. Doporučujeme, aby si účastníci kurzu přinesli vlastní normu ISO 27001:2013. Prezentace a podklady k ní budou vykládány ve slovenském jazyce.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

4 dny / 32 hodin

Ukončení semináře

Úspěšní absolventi kurzu získají Osvědčení interního auditora ISMS, kterým bude potvrzena jejich způsobilost řídit činnosti v oblasti ISMS a provádět interní audity ve smyslu normy ISO / IEC 27001: 2013.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
 1. den
   • Důvody, cíle a přínosy nasazení a certifikace ISMS
   • Principy budování ISMS
   • Přehled norem týkajících se ISMS
   • Nástroje řízení a kontroly funkčnosti ISMS
   • Integrace ISMS s jinými systémy managementu
   • Certifikace ISMS

     2. den

   • Výklad požadavků normy ISO/IEC 27001:2013
   • Model dokumentace ISMS
   • Výklad požadavků ISO 27001 – Příloha A.
   • Praktické cvičení, případové studie WS1, WS2
   • Výběr opatření v ISMS z  ISO 27001 – Příloha A.
   • Systematický přístup k ošetření rizik
   • Výběr opatření v ISMS z  ISO 27001 – Příloha A.
   • Zadání pro domácí cvičení WS_D

    3. den

   • Prezentace k WS_D: Příklady výběru opatření
   • Audit a neshody
   • Klasifikace neshod, příklady
   • Test – Manažer IB a závěr školení
   • Cíle a úkoly interních auditů ISMS
   • Plánování, příprava, vedení a vyhodnocení interních auditů, norma ISO 19011

    4. den

   • realizace auditu na místě!
   • Prezentace: Plán auditu skupinami účastníku
   • Správná komunikace při interním auditu. Praktické ukázky formulářů na provádění interního auditu.
   • Příprava cvičení Výkon auditu na místě
   • Praktické cvičení: Výkon auditu; Zajištění, neshody, doporučení; Vyhodnocení cvičení lektorem
   • Činnosti po auditu – Správa z auditu, NO/PO
   • Závěrečný zkušební test IA ISMS
   • Závěrečné vyhodnocení Kurzu interních auditorů ISMS účastníky

 

Přednášející
Ing. Vratislav Palička lead auditor, lektor (jazyk SK)
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz