Statistická regulace procesu (SPC) – základní požadavky

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Statistická regulace procesu (SPC) – základní požadavky

Cena: 2 700 Kč (3 267 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro interní auditory, představitele managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, řízení projektů, a pro všechny, kteří se aktivně zabývají řízením procesů v provozech a sledují ukazatele závislé na čase.

Cíl semináře:

Účastníci se podrobně seznámí s rozborem výrobních či jiných, na čase závislých procesů, naučíte se stanovit vnitřní variabilitu procesu způsobenou pouze náhodnými vlivy a odlišit ji od často odstranitelné variability, vyvolané zvláštními příčinami. Zvládnete různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí, a soustavné zpracování záznamů v regulačních diagramech. (Cm; Cp; Cmk; Cpk…)
Dále se seznámíte s ukazateli výkonnosti procesu a jejich aplikaci a další využití pro Statistické řízení procesů.

Požadavky na vzdělání:

žádné

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

Začátek školení od 09:00

  • Základy regulace procesu, variability procesu, regulace – prevence a detekce, zvláštní a náhodné příčiny variability procesu, regulace procesu a variability procesu
  • Ukazatele způsobilosti – způsobilost stroje, předběžná způsobilost procesu, dlouhodobá způsobilost procesu, návaznost na požadavky zákazníků
  • Konstrukce a využití regulačních diagramů – technické regulační meze, typy regulačních diagramů a výpočet regulačních mezí
  • Konstrukce a využití regulačních diagramů – přirozené regulační meze, typy regulačních diagramů a výpočet regulačních mezí (variabilní a atributivní data)
  • Interpretace výsledků regulačních diagramů – Hodnocení trendů

Konec školení cca v 16:00

Přednášející
Lukáš Domin lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz