Systém managementu hospodaření energií (EnMS) dle ČSN EN ISO 50 001

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Systém managementu hospodaření energií (EnMS) dle ČSN EN ISO 50 001

Cena: 3 630 Kč vč. DPH, tj.: 3 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

Seminář je určený pro zástupce firem, kterých se týkají změny zákony č. 406/2000 Sb., tj.:

  • podniků nad 250 zaměstnanců,
  • podniků s obratem větším než 50 mil. EUR,
  • podniků s celkovou bilanční sumou roční rozvahy větší než 43 mil. EUR.

Naplnit stačí pouze jedno z uvedených kritérií.

Cíl semináře:

Cílem školení je představení požadavků energetického managementu, systému EnMS, a to včetně praktických ukázek možnosti zavedení EnMS.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování školení obdrží účastníci osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Energetický management, jeho principy a aplikace normy ČSN EN ISO 50 001 v praxi
  • podmínky podnikání a výkon státní správy v energetickém odvětví. Zkušenosti z praxe, kontroly, sankce
  • nejvhodnější energetická řešení a optimální způsob jejich realizace. Nákladové efektivity jednotlivých úsporných opatření
  • Návrhy snižování nákladů a úspory v oblasti energetického hospodářství
Přednášející
Martin Doležal energetický specialista s oprávněním od MPO, poradce pro ISO 50 001 s praxí se zaváděním
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz