Strojní zařízení – Legislativa a posouzení rizika v praxi

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Strojní zařízení – Legislativa a posouzení rizika v praxi

Cena: 3 000 Kč (3 630 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určené pro manažery a odborné pracovníky firem, které vyrábějí, dovážejí či provozují strojní zařízení.

Požadavky na vzdělání:

nejsou požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

09:00 – začátek školení

  • Strojní zařízení – Legislativa EU a ČR, zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 91/2016 Sb., směrnice EU 2006/42/ES, související směrnice a harmonizované normy, nový legislativní rámec
  • Posouzení rizika strojního zařízení dle ČSN EN ISO 12100 – požadavky na analýzu rizik, postup při posuzování rizika.
  • Aplikování normy ČSN EN ISO 13849-1 a vysvětlena problematika bezpečnostních částí ovládacích systémů, odhad a určení požadované úrovně vlastností PLr, včetně konkrétního příkladu validace PLr.
  • Provozovaná strojní zařízení – požadavky legislativy vztahující se na provoz strojních zařízení – předpisy, dokumentace, kontroly a revize (Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č.309/2006 Sb., Nařízení vlády 378/2001 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aj.).
  • EMC – aplikace a správná montáž elektronických zařízení
  • Diskuse

16:00 – konec školení

Přednášející
Tomáš Peterka, Inspektor strojních zařízení
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

Školení zatím nemá vypsaný termín. V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz