EN ISO 9001:2015

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář EN ISO 9001:2015

Cena: 3 500,- Kč (4 235,- Kč vč. DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 

Místo konání v Praze: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

 

 

Základní informace

Seminář je určen:

pro budoucí interní auditory, ale i současné interní auditory, kteří chtějí doplnit své znalosti dle nové normy EN ISO 9001:2015. Seminář je určen pro představitele managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, kteří budou kvalifikováni k provádění auditů podle ISO 9001.

Cíl semináře:

vyškolení budoucích interních auditorů k provádění auditů dle nové revize pravidel EN ISO 9001:2015 pro provádění auditů.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník obdrží certifikát s tříletou platností opravňující ho provádět interní audity ISO 9001 a potvrzujícím jeho účast na tomto školení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
Požadavky ISO 9001.(Přehled požadavků, využití v praxi. Jak požadavky zavedené do praxe prověřovat)

Propojení požadavků QMS s dalšími specifickými požadavky zákazníků, nebo oborových norem.

Specifika auditů v rámci kterých prověřujeme tyto specifické požadavky.

Přednášející
Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D. – auditor, lektor
Bližší informace a kontakt
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz
Objednat seminář