Otevřené školení ČSN ISO 19443:2019 – poskytuje přehled o specifických požadavcích na organizace v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie.

Pozvánka a objednávkový formulář. Školení bude zaměřeno nejen na rozdíly ČSN ISO 19443:2018 a ČSN EN ISO 9001:2016, ale seznámí Vás s celkovou strukturou a požadavky normy. 

Cena: 4 961 Kč vč. DPH, tj.: 4100 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady ke školení)
Termín: 24. 4. 2024
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Školení je určeno:

Pro všechny stávající, ale i potenciální dodavatele produktů a služeb v jaderné energetice. Bude zaměřeno nejen na rozdíly mezi ČSN ISO 19443:2018 a ČSN EN ISO 9001:2016, ale seznámí Vás s celkovou strukturou a požadavky normy. Probere všechna klíčová „jaderná“ témata, včetně problematiky podvodných, padělaných a podezřelých položek a další specifika standardu. Školení bude vedeno v českém jazyce. Každý z účastníků obdrží podrobné podklady se všemi probíranými tématy školení a osvědčení o absolvování. Buďte připraveni na nové příležitosti při rozvoji jaderné energetiky v ČR i ve světě.

Cíl školení:

Provést účastníky celým zněním normy a věcně okomentovat jednotlivá ustanovení tak, aby bylo zřejmé, jaká opatření nebo jaké přístupy bude třeba provést, resp. zavést pro správné a úplné splnění kritérií  normy ČSN ISO 19443:2019

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den

Ukončení školení

Po úspěšném absolvování školení získá každý účastník osvědčení.

Účast a kapacita školení

minimální / maximální počet účastníků: 6/30

Program školení

 

Téma

08:30 – 09:00

Registrace účastníků školení

09:00 – 09:10

Zahájení

09:10 – 09:45

Úvod do problematiky jaderné energetiky

09:45 – 10:30

Jaderná bezpečnost, česká jaderná legislativa, mezinárodní přístupy, historie a souvislosti vzniku ISO 19443

10:30-10:45

Přestávka na občerstvení

10:45-11:30

Novinky ISO 19443, kontext organizace, vedení, položky a činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, řízení bezpečnosti, kultura bezpečnosti, odstupňovaný přístup….

11:30-12:15

Struktura a požadavky standardu I

12:15 – 13:15

Přestávka na oběd

13:15:14:00

Struktura a požadavky standardu II

14:00-14:45

Struktura a požadavky standardu III

14:45-15:00

Přestávka na občerstvení

15:00-15:45

Podvodné, padělané a podezřelé položky a další specifika standardu

15:45-16:30

Implementace a certifikace ISO 19443

16:30-17:00

Diskuze, zhodnocení a ukončení školení

Přednášející

Ing. Mojmír Srnec

Ing. Milan Mušák

Ing. Mojmír Srnec: 35 let zkušeností v průmyslu a energetice (řada z nich v jaderné energetice) – zejména jako technický inspektor (PED, technická zařízení), expert v materiálové problematice, v projektování a výpočtech energetických zařízení, s kvalifikací jaderný supervisor ASME, auditor ISO 9001 a vedoucí auditor ISO 19443

Ing. Milan Mušák: 40 let zkušeností v jaderné energetice (operátor reaktoru při spouštění elektrárny Dukovany, inspektor jaderné bezpečnosti ČSKAE a SÚJB při výstavbě elektrárny Temelín, řada funkcí v ČEZ, a. s. v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderné kvality), posledních 15 let pracuje jako freelancer – expert a konzultant v jaderné energetice

Bližší informace a kontakt

Monika Králová
Mobil: +420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat školení