Řízení reklamací

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Řízení reklamací

Cena: 3 000 Kč (3 630 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Místo konání: Centrum Veveří – 2581, Veveří 102, 616 00 Brno. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

interním auditorům, představitelům managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, kteří se podílí na reklamací a řízení neshodných výrobků.

Cíl semináře:

Usnadnit účastníkům efektivní řízení reklamací v kontextu požadavků normy EN ISO 9001:2015. Na semináři budou formou případových studií procvičeny ve skupině praktické ukázky a možnosti, jak správně a efektivně řídit reklamace.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

09:00 – začátek školení

  • Právní požadavky na bezpečný výrobek (Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, Zákon č. 22/1997 Sb. O technické bezpečnosti výrobků, Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh),
  • právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Odpovědnost za soulad se smlouvou,
  • řízení reklamací,
  • zadržení a vrácení, pozastavení produktů,
  • komunikace se zákazníkem,
  • podmíněné dodání produktu, schválené výjimky zákazníkem.,
  • stažení produktu z trhu.

16:00 – konec školení

Přednášející
Dr. Ing. Pavel Skalík – lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz