Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus

Cena: 4 550 Kč vč. DPH, tj.: 3 719 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno (areál Amulle), Olomoucká 7/9, 618 00 Brno. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus®. V České republice získal licenci jako národní poskytovatel licence Klastr Česká peleta; samotný certifikační proces provádí v ČR i na mezinárodním poli jako jediná společnost v ČR TÜV NORD Czech.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem a uplatněním certifikace ENplus®, s certifikací ENplus® podle příručky ENplus, verze 3 v praxi, požadavky na inspekci, na přípravu obalů, se zkušenostmi z inspekcí stávajících certifikací, požadavky na dokumentaci, kvalitu pelet a na provozní laboratorní zkoušky, včetně vybavení. Součástí semináře je také předvedení provozních laboratorních zkoušek nezbytných pro certifikované výrobce. Pro společnosti certifikované ENplus je účast na tomto semináři jedním z požadavků příručky pro ENplus certifikaci.

Certifikační systém ENplus pro dřevní pelety je systém, který má zajistit dodávky pelet určených pro vytápění s jednoznačně definovanou a stabilní kvalitou a tato kvalita je ověřována a sledována pomocí systému ENplus®. Žadatel, který splní všechny požadavky, má právo používat pečeť ENplus®-A1 nebo ENplus®-A2, která je vyžadována při dodávkách dřevních pelet do evropských zemí, zvláště pak do Rakouska, Německa a Itálie. Certifikace je založena na mezinárodní normě EN ISO 17225-2 a EN 15234-2 a příručce ENplus®, verze 3, ze srpna 2015.

Přednášejí odborníci z  TÜV NORD Czech, kteří certifikaci ENplus provádějí a mají se systémem zkušenosti.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník semináře získá certifikát o jeho absolvování s rozsahem přednášek.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

Čas

Téma

Přednášející

9:30

Registrace účastníků

10:00

Zahájení semináře

RNDr. Alice Kotlánová

10:15 – 10:45

Certifikace ENplus, koncepce a význam kontroly kvality, struktura, poplatky, obaly, proces certifikace a inspekce

RNDr. Alice Kotlánová

10:45 – 11:45

Nové požadavky na potisk obalů (výrobce x prodejce), vybarvení loga.

RNDr. Alice Kotlánová

11:45 – 12:15

Požadavky na inspekci ENplus a zkušenosti.

Diskuze, odpovědi na otázky

Ing. Petr Klein

12:15 – 13:00

Přestávka, občerstvení a káva

13:00 – 13:45

Požadavky na kvalitu dřevních pelet dle ENplus

(EN ISO 17225-2), stanovení základních ukazatelů

a požadavky na provozní laboratorní vybavení.

Posuzování výsledků inspekce a laboratorních zkoušek z pohledu vydávání certifikátů.

Diskuze, odpovědi na otázky

RNDr. Alice Kotlánová

13:45 – 14:00

Požadavky na certifikaci prodejců bez kontaktu a s kontaktem s peletami a poskytovatelů služeb.

Diskuze, odpovědi na otázky

RNDr. Alice Kotlánová

14:00 – 14:15

Přestávka, občerstvení a káva

14:15 – 16:00

Návštěva laboratoře. Správná laboratorní praxe pro vybraná stanovení (sypná hmotnost, mechanická odolnost, obsah vody, obsah jemných částic).

Ing. Dana Wojnarová

16:00

Předpokládaný čas ukončení školení

Přednášející
RNDr. Alice Kotlánová, Ing. Petr Klein, Ing. Dana Wojnarová.

 

 

 

 

 

Bližší informace a kontakt

Gašperčíková Svatava
Tel.: +420 545 110 121-2
E-mail: gaspercikova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

 

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz