Statistické přejímky

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Statistické přejímky

Cena: 3 630 Kč vč. DPH, tj.: 3 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určen všem, kteří používají výběrové metody při auditech, prověrkách, řízení jakosti, vstupní a výstupní kontrole nebo při výrobě na páse, dozorovým pracovníkům a dalším notifikovaným osobám.

Cíl semináře:

Detailně se zaměříme na normy:

 • ČSN ISO 2859 / část 1 – 5 – Statistické přejímky srovnáváním
 • ČSN ISO 8422 – Kontrola každé dávky postupným výběrem
 • ČSN ISO 3951 / část 1 – 5 – Kontrola každé dávky ze série od téhož dodavatele

Školení Vám přiblíží obecné rysy statistických přejímek, za jakých podmínek mohou být aplikovány a jejich přínos v praxi. Zaměříme se na použití přejímacích plánů při kontrole měřením nebo srovnáním. Vysvětlíme si jejich praktickou využitelnost, schopnost orientovat se v přejímacích plánech a v jednotlivých typech přejímek.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

Úvod do problematiky

 • Definice a principy statistických přejímek
 • Typy přejímek
 • Výhody a nevýhody statistických přejímek

Statistická přejímka srovnáváním

 • Základní pojmy (přejímací plán, AQL…)
 • Operativní charakteristika
 • Účinnost a hospodárnost statistické přejímky
 • Přejímka jedním výběrem

 

Použití systémů přejímacích plánů při kontrole srovnáváním

 • Přejímka dvojím, několikerým výběrem a postupným výběrem; Občasná přejímka
 • Přejímací plány AQL pro kontrolu dávek v sérii a LQ pro kontrolu izolovaných dávek
 • Postupy pro posouzení deklar. úrovní jakosti
 • Systémy přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

 

Praktický příklad

Zavádění statistické přejímky do firmy

Přednášející
Ing. Michal Bohuš, Ph. D.
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz