Příprava na zavedení ČSN ISO 19443 „Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.“

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Příprava na zavedení ČSN ISO 19443 „Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.“

Cena: 4 235 Kč vč. DPH, tj.: 3 500 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

Pro organizace dodávající produkty a služby v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energetiky a jejichž dodávky mohou ovlivnit jadernou bezpečnost. Jedná se o dodavatele například vybraných zařízení, jejich částí a materiálů pro jejich výrobu, nebo projekční, inženýrské, investorské a expertní služby zejména s ambicí uplatnit se na zahraničním trhu.

Cíl semináře:

Provést účastníky celým zněním normy a věcně okomentovat jednotlivá ustanovení tak, aby bylo zřejmé, jaká opatření nebo jaké přístupy bude třeba provést, resp. zavést pro správné a úplné splnění kritérií  normy ČSN ISO 19443. Identifikovat rozdíly s ČSN EN  ISO 9001:2016. Krátce dát do souvislostí českou legislativu a další předpisy a normy ( např.: doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii) se zněním normy.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den

Ukončení semináře

Po úspěšném absolvování semináře získá každý účastník osvědčení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účastníků: 10/25

Program semináře
  • Účel vydání, Souvislosti s legislativou a předpisy
  • Souhrn rozdílů s ČSN EN ISO 9001:2016
  • Souhrn hlavních rozdílů s ČSN EN ISO 9001:2016
  • Příležitosti, rizika, definice
  • Rozdíly od  ČSN EN ISO 9001:2016 a jejich aplikace, přístup při auditování
  • Diskuse.
Přednášející
Ing. Daniel Jarchovský
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz