Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů

Cena: 3 900 Kč vč. DPH, tj.: 3 223 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín: 
Místo konání: TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno, Olomoucká 7/9, 618 00 Brno (areál Amulle, pro vjezd použít bránu z ulice Neklanova 10)

MHD: tramvaj č. 8, 9, 10, zastávka Životského

Základní informace

Seminář je určen:

pro pracovníky v průmyslových odvětvích, pracovníky úseku kvality, zásobování, auditory kvality dodavatelů, pracovníky vývojových oddělení, svařovací inženýry a technology, materiálové inženýry a další.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s mechanickými, metalografickými a chemickými zkouškami (základních materiálů, svarů apod.).

Součástí semináře je odborný výklad principů jednotlivých zkoušek, odběrů a přípravy vzorků pro zkoušky, vyhodnocování zkoušek a využití výsledků v praxi.

Přednášejí odborníci TÜV NORD Czech, kteří zkoušky provádějí a mají s nimi dlouholeté zkušenosti.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účastníků: 5/20

Program semináře
08:30 Registrace účastníků
09:00 – 9:15 Zahájení semináře
09:15 – 10:15  Mechanické zkoušky (odběr a příprava vzorků, tah, tvrdost, ohyb, lámavost, zkouška rázem v ohybu apod.) 

Diskuze, odpovědi na otázky

10:15 – 10:30  Přestávka, občerstvení a káva 
10:30 – 11:30 …pokračování

Mechanické zkoušky (odběr a příprava vzorků, tah, tvrdost, ohyb, lámavost, zkouška rázem v ohybu apod.) 

Diskuze, odpovědi na otázky

11:30 – 12:00 Přestávka, občerstvení a káva 
12:00 – 13:30 Metalografické zkoušky (odběr vzorků, příprava vzorků, makrostruktura, mikrostruktura)
13:30 – 13:45 Přestávka, občerstvení a káva
13:45 – 14:30 Stanovení chemického složení (požadavky na vzorky, rozsah stanovení) 

Diskuze, odpovědi na otázky

14:30 – 15:30 Návštěva prostor laboratoří a zkušeben (v případě zájmu)
15:30 Předpokládaný čas ukončení semináře
Přednášející
Ing. Lukáš Cének Vedoucí Mechanické zkušebny
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D. Vedoucí Metalografické laboratoře
Mgr. Veronika Hrušková Vedoucí Laboratoře analytické chemie
Bližší informace a kontakt

Gašperčíková Svatava
Tel.: +420 545 110 121-2
E-mail: gaspercikova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz