Školení pro systém řízení a inspekční výrobkovou certifikaci

Školení v oblasti systémů řízení zabezpečujeme jako podporu společností při zavádění systémů jakosti v souladu s požadavky norem ISO řady 9000, environmentálních systémů  v souladu s požadavky ISO řady 14000, OHSAS 18001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a integrovaných systémů (systém jakosti + další požadavky). Školení nabízíme i v oblasti výrobkové certifikace – formou seznámení se s legislativními a normativními změnami, poskytování přehledů o technických a legislativních požadavcích na vybrané výrobky, zařízení či materiály. Účastníci jsou seznámeni s významem zkoušek, inspekcí či auditů, s případnými riziky, s požadavky na dokumentaci, kvalitu či na provozní laboratorní zkoušky, včetně vybavení.

Zaměřujeme se na:

  • školení interních auditorů,
  • školení managementu,
  • školení pracovníků v rámci zaváděného systému řízení,
  • školení zaměřená na projektové řízení,
  • školení zaměřená na změny legislativy oblasti výrobkové certifikace, svařování, EN 1090,
  • semináře zaměřené na certifikaci výrobků pro dovoz do Ruska a celní unie (GOST),
  • semináře zaměřené na jadernou energetiku,
  • odborné semináře objasňující problematiku ASME Code, PED,
  • a dále semináře na strojní zařízení.

 

Školení organizujeme převážně jako otevřená. Náplně školení a seminářů přizpůsobujeme požadavkům a potřebám účastníků.

Po úspěšném absolvování školení účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. V případě Vašeho zájmu o zařazení specifického tématu či úpravu programu nabízených školení nás prosím neváhejte kontaktovat na tel.: +420 731 701 992 nebo na e-mail: sverakova@tuev-nord.cz

3.10. IATF 16949 společenská odpovědnost Praha Mgr. Šaroch Pozvánka | Přihláška
9.10. Praktické ukázky a možnosti impleme. ISO 9001 Praha Ing. Dr. Skalík Pozvánka | Přihláška
10.10. Novela atomového zákona Praha Pánek, Fal Pozvánka | Přihláška
11.10. SPC Praha Lukáš Domin Pozvánka | Přihláška
11.10. MS EXCEL – vzorce a podmíněné formátování efektivně Brno Jiří Vedral Pozvánka | Přihláška
12.10. Vzorkování v kosmetice Praha Ing. Čížková Pozvánka | Přihláška
13.10. APQP Praha Ing. Ohlídal Pozvánka | Přihláška
17.10. Přeškolení interních auditorů na normu EN ISO 9001:2015 Praha Ing. Viktor Šaroch Pozvánka | Přihláška
18.10. PED – Nová legislativa pro tlaková zařízení 2014/68/EU Praha Ing. Srnec, Ing. Procháska Pozvánka | Přihláška
19.10. PMA – Zvláštní posouzení materiálu Praha Ing. Procháska Pozvánka | Přihláška
30.10. SPC pro pokročilé Praha Ing. Ohlídal Pozvánka | Přihláška
24.10. Bezpečnost strojního zařízení Praha Ing. Dr. Skalík Pozvánka | Přihláška
25.10. IATF 16949 změny v normě Praha Lukáš Domin Pozvánka | Přihláška
1.11. Jak přijímat, jak propouštět zaměstnance Praha Mgr. Hana Kubíčková Pozvánka | Přihláška
3.11. FMEA (Analýza možných vad a jejich důsledků) – základy Praha Lukáš Domin Pozvánka | Přihláška
7.11. Novela Atomového zákona Praha Ing. Pánek Pozvánka | Přihláška
7.-8.11. ASME Brno Ing. Duba, Ing. Srnec Pozvánka | Přihláška
8.11. ISO 22716 – správná výrobní praxe Praha Ing. Eva Čížková Pozvánka | Přihláška
9.11. GDPR v praxi Praha A. Šefčík Pozvánka | Přihláška
13.11. Analýza a řízení rizik-management rizik Praha Ing. Dr. Skalík Pozvánka | Přihláška
14.11.2017 Komunikace s podřízenými Praha Mgr. Hana Kubíčková Pozvánka | Přihláška
14.11. Prohlášení o shodě Praha Ing. Dr. Skalík Pozvánka | Přihláška
16.11. Bezpečnostní díly Praha Ing. Ohlídal Pozvánka | Přihláška
21.11. Psychosociální rizika a stres na pracovišti Praha Mgr. Horníková Pozvánka | Přihláška
27.-28.11. GDPR pověřenec Praha A. Šefčík Pozvánka | Přihláška
21.11. MS EXCEL – analýza dat Praha Jiří Vedral Pozvánka | Přihláška
22.11. EN ISO 22000:2005 Bezpečnost potravin (Kurz interního auditora) Praha Ing. Žáček Pozvánka | Přihláška
22.11. IATF 16949 interní auditoři přeškolení Brno Lukáš Domin Pozvánka | Přihláška
22.11. Vystoupení na veřejnosti (prezentační dovednost) Praha MUDr Hana Kubíčková Pozvánka | Přihláška
23.11. IATF 16949 interní auditoři přeškolení Praha Lukáš Domin Pozvánka | Přihláška
28.11.2017 Komunikace s nadřízenými Praha Mgr. Hana Kubíčková Pozvánka | Přihláška
29.11. FMEA praktický přístup Praha Lukáš Domin Pozvánka | Přihláška
29.11. Vzorkování podle SVP ve výrobě kosmetických přípravků Praha Ing. Eva Čižková Pozvánka | Přihláška
6.12. Praktické ukázky a možnosti implementování norem EN ISO 9001:2015 Praha Dr. Ing. Pavel Skalík Pozvánka | Přihláška

TÜV NORD Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň, HARFA Offices (4.patro)