Společenská odpovědnost jakožto požadavek IATF 16949:2016

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Společenská odpovědnost jakožto požadavek IATF 16949:2016

Cena: 3 267 Kč vč. DPH, tj.: 2 700 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro, Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

vedoucím projektů, členům projektového týmu, vedoucím pracovníkům a všem dalším pracovníkům z oblasti společenské odpovědnosti, compliance a managementu kvality.

Cíl semináře:

Norma IATF 16949:2016 uvádí ve svém článku 5.1.1.1 Společenská odpovědnost, že: „Organizace musí stanovit a zavést politiku společenské odpovědnosti (‚corporate responsibility‘), zahrnující minimálně politiku proti úplatkářství (‚anti-bribery policy‘), pravidla chování zaměstnanců (‚employee code of conduct‘) a politiku eskalování etiky (‚politika upozorňování na negativní jevy‘, tzv. ‚whistle-blowing policy‘)“.
Koncept společenské odpovědnosti není v této normě nijak dále specifikován. V obecné poloze by se mělo jednat o stanovení zásad a mechanismů rezistence vůči specifickým podnikatelským rizikům reputačního a určitě také ekonomického charakteru, a to nad rámec minimálních legislativních požadavků. Inspiraci je možno hledat jak ve specializovaných technických normách (ISO 37001, SA8000, ISO 26000), tak i v různých schématech pro sebehodnocení nebo audity druhou stranou (např. SMETA, BSCI Code of Conduct, protokoly Compliance).

Požadavky na vzdělání:

žádné

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • IATF 16949 a společenská odpovědnost – požadavek IATF, čl. 5.1.1.1, úvod do společenské odpovědnosti podniků (CSR), přehled konceptů CSR, souvislosti CSR se systémy řízení kvality
  • CSR v technických normách – ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 37001, SA 8000, ISO 26000
  • Schémata řízení etiky dodavatelského řetězce – SEDEX (SMETA, ETI), BSCI, některá privátní schémata,
  • Nejlepší praxe v oblasti compliance – strategie a politika, vyhledávání a řízení rizik, monitoring a vyšetřování, management incidentů, analýza výsledků a přezkoumání
Přednášející
Mgr. Viktor Šaroch  lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz