Praktické ukázky a možnosti implementace normy EN ISO 9001:2015

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Praktické ukázky a možnosti implementace normy EN ISO 9001:2015

Cena: 3 630 Kč vč. DPH, tj.: 3 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro interní auditory, představitele managementu systému kvality, pro pracovníky útvarů kvality, kteří jsou kvalifikováni k provádění auditů podle EN ISO 9001:2015.

Cíl semináře:

usnadnit účastníkům implementaci požadavků nové revize normy EN ISO 9001:2015.

Požadavky na vzdělání:

žádné

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Informace o normě ISO 9001:2015 – stručný přehled požadavků revize 5. vydání normy, formální a koncepční změny požadavků normy EN ISO 9001:2015, informace o nových normách řady 9000,
  • vypracování návrhu plánu přechodu na nové vydání normy EN ISO 9001:2015,
  • případové studie implementace požadavků normy EN ISO 9001:2015: kontext organizace, interní a externí aspekty, zainteresované strany, procesní přístup,
  • požadavky teorie řízení rizik podle ISO 31000.
Přednášející
Dr. Ing. Pavel Skalík lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

Školení zatím nemá vypsaný termín. V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz