Navrhování svařovaných konstrukcí a strojních zařízení

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář Navrhování svařovaných konstrukcí a strojních zařízení – svarové spoje, požadavky na stupně jakosti svarových spojů, vady při svařování, opravy, doporučení pro svařování kovových materiálů

Cena: 2 000 Kč vč. DPH, tj.: 1 653 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

seminář k problematice navrhování svařovaných konstrukcí, kde se postupně seznámíte s požadavky na základní materiál a doporučeními pro svařování ocelí, zaměříme se na svarové spoje – typy svarových spojů a jejich označování na výkrese, technologičnost svařovaných konstrukcí a podrobně se budeme věnovat požadavkům na jakost svarových spojů, vadám svarových spojů a navrhování oprav.

Cíl semináře:

Tento seminář slouží k udržení a rozšíření znalostí pracovníků v oblasti technologie svařování, konstruktérů svařovaných sestav, ale je vhodný i pro pracovníky nákupu a výroby a začátečníky v oboru svařovaných konstrukcí.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky.

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování školení obdrží účastníci osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Navrhování svařovaných konstrukcí a strojních zařízení – požadavky na základní materiály, rozdělení ocelí a materiálů pro svařování, na přídavné materiály pro svařování, dokumentaci. Svarové spoje – druhy, typy svarových ploch (EN ISO 9692), označování svarů na technických výkresech.
  • Požadavky na stupně jakosti svarových spojů, úprava svarových ploch, vybrané typy svar. spojů, strojních dílů. Vady svarových spojů.
  • Doporučení pro svařování kovových materiálů, obloukové svařování feritických a korozivzdorných ocelí, opravy.
Přednášející
Ing. Stanislava Hurníková odborný inspektor, s praxí svářečského dozoru výroby a v systému řízení kvality svařovaných konstrukcí pro energetiku a řízení dodavatelů
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz