FMEA (Analýza možných vad a jejich důsledků) – základy

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář FMEA (Analýza možných vad a jejich důsledků) – základy

Cena: 3 267 Kč vč. DPH, tj.: 2 700 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

vedoucím projektů, členům projektového týmu, vedoucím pracovníkům a všem dalším pracovníkům z oblasti vývoje, testování, plánování, výroby a managementu kvality, tedy všem, kteří se podílejí na provádění analýz FMEA ve fázi návrhu produktu, návrhu procesu a na udržování a aktualizaci FMEA v průběhu životního cyklu produktu.

Cíl semináře:

Účastníci se seznámí se specifickým přístupem k FMEA jednotlivými zákaznickými skupinami – základní přístupy dle AIAG (QS).
Dále se účastníci seznámí s možností praktického využití FMEA ve Vaší organizaci a získají přehled o významu této metody jak pro výrobu, tak pro služby. Dozví se, jak metodu FMEA aplikovat v konstrukci, výrobě, procesech a službách a budou mít možnost konzultovat s odborníkem situace z praxe.
Proškolením celé skupiny pracovníků, kteří se podílejí na vzniku nového výrobku, lze zvýšit využití FMEA analýzy v praxi, což přispívá ke snížení nákladů na vady a reklamace, jakož i odchylek a neshod při zákaznických auditech.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

09:00 – začátek školení

  • FMEA v QMS dle ISO TS 16949 a specifické požadavky zákazníků – proč používat FMEA, požadavky normy ISO/TS 16949 na FMEA, požadavky zákazníků na FMEA, jak uchopit FMEA v systému řízení kvality,
  • základní struktura FMEA – co musí FMEA obsahovat, základní principy a příprava,
  • D-FMEA – principy tvorby D-FMEA, struktura D-FMEA, důsledky, příčiny, preventivní a detekční opatření, priority přijímání opatření ke, snižování dopadů rizik, praktický příklad na D-FMEA,
  • P-FMEA – praktický příklad na P-FMEA.

16:00 – konec školení

Přednášející
Ing. Ota Ohlídal lead auditor, lektor

Lukáš Domin lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz