EN ISO 22000:2005 Bezpečnost potravin (Kurz interního auditora)

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář EN ISO 22000:2005 Bezpečnost potravin (Kurz interního auditora)

Cena: 3 630 Kč vč. DPH, tj.: 3 000 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

určený pro pracovníky a interní auditory výrobců a skladovatelů potravin/potravinových surovin.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit Vás nejen s požadavky legislativy a normy ISO 22000, ale také novinkami, praktickými ukázkami, s průběhem auditu a nejčastějšími nedostatky bránícími udělení certifikace.

Standard ISO 22000 byl vyvinut pro podniky vyrábějících potraviny s cílem zabezpečení zdravotní nezávadnosti všech fází potravinářského řetězce.

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující jeho účast na tomto školení a zároveň ho bude opravňovat k provádění interních auditů ISO 22000.

Požadavky na vzdělání:

Základní znalost požadavků normy ISO 22000:2005.

Délka trvání

1 den / 5 hodin

Ukončení semináře

Každý účastník obdrží certifikát s tříletou platností opravňující ho provádět interní audity ISO 22000 a potvrzujícím jeho účast na tomto školení.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
  • Požadavky na audit ISO 22000
  • Interní audit a příklady nejčastějších neshod
Přednášející
Mgr. Miroslav Žáček – lead auditor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz