DOE (design of experiment / plánování experimentů)

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář DOE (design of experiment / plánování experimentů)

Cena: 3 267 Kč vč. DPH, tj.: 2 700 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

procesním inženýrům, technologům, inženýrům a technikům i manažerům kvality, vedoucím výroby, vývojářům a konstruktérům (nejen) v automobilovém průmyslu, kteří se podílejí na zvyšování kvality výrobků a na optimalizaci výrobního procesu.

Cíl semináře:

Účastníci školení se seznámí s metodikou DOE, pomocí které porozumí výhodám plánovaného experimentu. Zjistí, jak postupovat při definování jednotlivých faktorů a budou umět určit, které faktory mají vliv na kvalitu vyráběného produktu nebo na kvalitu návrhu. Na kurzu získáte informace o tom, jak navrhnout plánovaný experiment, jak jeho výsledky interpretovat a jak je využít.

Během kurzu si účastníci procvičí metodiku i veškeré výpočty na konkrétním příkladu. Zároveň budou muset vyřešit modelové zadání již od volby jednotlivých faktorů až po samotnou optimalizaci na základě výsledku jejich reálného experimentu. Tím si prakticky ověří, jak efektivně aplikovat metodiku DOE, aby mohla sloužit k optimalizaci procesů uvnitř organizace.

Požadavky na vzdělání:

Nejsou žádné požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
 • 08:30 – Zápis účastníků
 • 09:00 – Začátek školení
 • Úvod do problematiky – Využití a výhody DOE, základní pojmy, hlavní cíle plánování experimentů
 • Fáze plánování experimentu – Výběr faktorů, sestavení plánu experimentu, provedení experimentu, výpočty a analýzy výsledků, optimalizace nastavení parametrů a ověření výsledků experimentu
 • Praktický příklad
 • Plánování, navržení, provedení, analýza a ověření experimentu pro konkrétní zadání
 • Optimalizace návrhu produktu pomocí DOE
 • Praktické procvičení DOE v týmech
 • Zavádění metodiky DOE do firmy
 • Jak na to
 • Faktory úspěchu
 • 16:00 Předpokládaný konec školení
Přednášející
Ing. Michal Bohuš, Ph. D. lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz