ASME Code Section VIII, Div. 1 – Tlakové nádoby

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář ASME Code Section VIII, Div. 1 – Tlakové nádoby

Cena: 9 075 Kč vč. DPH, tj.: 7 500 Kč bez DPH
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Maximus Resort, a.s. Hrázní 327/4a, 635 00 Brno
Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

pro začátečníky, kteří potřebují pevné základy, stejně jako pro pokročilé uživatele, kteří potřebují informace o nejnovějších požadavcích Sekce VIII, Div. 1. Cílovou skupinou jsou projektanti, konstruktéři, technologové, pracovníci nákupu, výroby, řízení a kontroly kvality. Seminář rozvíjí znalosti získané ze semináře S-1: Úvod do ASME B&PV Code – Všeobecný přehled.

Cíl semináře:

Seminář se podrobně věnuje požadavkům ASME B&PV Code Section VIII, Div. 1 na konstrukci, výrobu, zkoušení, inspekci a certifikaci tlakových nádob včetně ochrany proti překročení vnitřního/vnějšího tlaku. Účastnící semináře budou seznámeni se změnami v Sekci VIII, Div. 1, Edici 2017, která bude závazná od 01. 01. 2018.

Součástí semináře budou informace o koncepčních změnách v Sekci VIII, Div. 2, Edice 2017. ASME B&PV Code Section VIII, Div. 2 je v současné době považován za nejmodernější kód v oblasti navrhování, výroby a zkoušení tlakových nádob. Zavedené koncepční změny mají přispět k vyššímu využívání Div. 2 a jejímu zpřístupnění širšímu počtu výrobců.
Semináře jsou vedeny v českém jazyce autorizovanými inspektory kvalifikovanými dle požadavků ASME QAI-1 a National Board s dlouholetou praxí v oblasti posuzování shody dle ASME B&PV Code

Požadavky na vzdělání:

nejsou požadavky

Délka trvání

2 dny / 16 hodin

Ukončení semináře

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení.
Účastníci kurzů se budou moci po absolvování semináře prokazovat u zákazníka.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře
 • Úvod do ASME B&PV Code Section VIII, Div. 1
 • Registrace tlakových nádob – National Board, CRN – registrace návrhu v Kanadě
 • Struktura a rozsah platnosti ASME B&PV Code Section VIII, Div. 1, Seznámení s novinkami v Edition 2017 včetně koncepčních změn v Division 2.
 • Požadavky na materiál
 • Návrh tlakových zařízení
 • Požadavky na zkoušku rázem v ohybu
 • Tepelné zpracování po svařování a tváření za studena
 • Výroba, svařování, nedestruktivní zkoušení, rozsah a kritéria přípustnosti, kontrola kvality, tlaková zkouška
 • Značení a certifikace tlakových nádob
 • Ochrana proti překročení tlaku
 • Systém kontroly kvality dle ASME B&PV Code, Section VIII, Div. 1, Appendix 10
Přednášející
Ing. David DubaAutorizovaný Inspektor (AI, ANI), Autorizovaný Inspektor Supervizor (AIS)

Ing. Mojmír SrnecAutorizovaný Inspektor (AI, ANI),

Ing. Jan Haškovec Autorizovaný Inspektor (AI)

Ing. Jiří NaimanAutorizovaný Inspektor (AI),
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

Školení zatím nemá vypsaný termín. V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz