APQP (Pokročilé plánování kvality produktu)

Pozvánka a objednávkový formulář pro seminář APQP (Pokročilé plánování kvality produktu)

Cena: 2 700 Kč (3 267 Kč vč, DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Termín:
Místo konání: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro. Parkování ZDARMA

Základní informace

Seminář je určen:

inženýrům kvality, technikům a manažerům kvality, vývojářům a konstruktérům v automobilovém průmyslu, kteří se podílejí na plánování a realizaci výrobků.

Cíl semináře:

Účastníci se seznámí s postupy podle příručky APQP, principy projektového managementu a jejich uplatněním při aplikaci APQP v praxi.
Cílem je vysvětlit si základní nástroje a metody plánování kvality a naučit se tyto prostředky v praktických postupech plánování kvality používat.

Požadavky na vzdělání:

nejsou požadavky

Délka trvání

1 den / 8 hodin

Ukončení semináře

Po skončení semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování semináře.

Účast a kapacita semináře

minimální / maximální počet účatsníků: 5/25

Program semináře

08:30 – Registrace účastníků

09:00 – Zahájení semináře, představení služeb

09:00 – Základy plánování APQP; Základní částí plánování kvality produktu
            1. etapa APQP – plánování a definování – vstupy, výstupy

10:30 – Přestávka na kávu

10:45 – 2. etapa APQP – návrh a vývoj produktu – vstupy, výstupy

12:15 – Oběd

13:00 – 3. etapa APQP – návrh a vývoj procesu – vstupy, výstupy

14:00 – Přestávka na kávu

14:10 – 4. etapa APQP – validace produktu a procesu – vstupy, výstupy

15:45 – 5. etapa APQP – zpětná vazba, posuzování a zlepšování – vstupy, výstupy

16:00 – Diskuse a závěr školení

Přednášející
Ing. Ota Ohlídal lead auditor, lektor
Bližší informace a kontakt

Ing. Zuzana Šimonová
Mobil: +420 605 075 945, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: simonova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

Objednat seminář

V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
Monika Králová
Mobil:+420 602 346 491, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: mokralova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz