SME Základní kurz – ZKOUŠKY Praha

Pokud jste absolvoval/a „Prohlubovací kurz – školení“ u společnosti TÜV NORD je přezkoušení zdarma a můžete zvolit varianty zkoušek s cenou (0 Kč)
Pokud jste neabsolvoval/a „Prohlubovací kurz – školení“ u společnosti TÜV NORD je nutné uhradit 500 Kč za každou z nabízených zkoušek.

Vyčistit
 Kč
Katalogové číslo: - Kategorie: , , Štítek:

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9 – Libeň

Popis

SME Základní kurz – Zkouška Praha

ÚČEL KURZU:

„SME-Základní kurz – Zkouška“ je určen pro uchazeče o získání profesního osvědčení mechanika měření emisí, kteří absolvovali předepsané školení v rámci základního kurzu a nyní potřebují absolvovat ověření získaných znalostí “zkoušku”.

OBSAH KURZU:

SME základní kurz – zkouška probíhají v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 302/2001 Sb. Zkouška se provádí formou písemného testu.
Na vyplnění testu je 45 minut. Závěrečný test je sestaven z testovacích otázek, které Ministerstvo dopravy pravidelně zveřejňuje na svých internetových stránkách.

K ORGANIZACI ZKOUŠKY

Každý „SME-Základní kurz – zkouška“ probíhá v rámci jednoho dne. V průběhu dne může být v závislosti na zájmu posluchačů
vypsáno více časů ve kterých “zkouška” probíhá.

POTŘEBNÉ DOKLADY

Při prezenci je nutné předložit:

1) platný doklad o totožnosti (občanský průkaz případně jiný na roveň občanskému průkazu postavený doklad o totožnosti),
2) doklad o dosaženém vzdělání (Potřebné je alespoň: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi nejméně 2 roky nebo ukončené střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi nejméně 6 let)
3) potvrzení praxe
4) výpis z rejstříku trestů né starší 3 měsíců
5) čestné prohlášení posluchače, že je schopen vykonat závěrečný test (formulář naleznete v části “ke stažení”)

Bez předložení výše uvedených dokladů nemůže v souladu se zkušebním řádem platným pro zkoušky a přezkoušení Ministerstvo dopravy ani po úspěšném vyplnění závěrečného testu vydat posluchači profesní osvědčení mechanika měření emisí.
Na „SME Prohlubovací kurz“ nelze přijmout posluchače, pokud není prokazatelně doloženo/ověřeno proplacení poplatku za účast v „SME – Prohlubovacím kurzu- přezkoušení“.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ POSLUCHAČE

– psací potřeby.

CENA KURZU

SME Prohlubovací kurz – přezkoušení:

Cena …….500,0 Kč (včetně DPH 21%)

Pokud posluchač absolvoval SME-Prohlubovací kurz – školení u společnosti TÜV NORD Czech s.r.o., je cena přezkoušení
zahrnuta v ceně SME-Prohlubovacího kurzu- školení.
Dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/b přílohy (správní poplatky) je potřeba za vydané profesní “Osvědčení mechanika měření” uhradit Ministerstvu dopravy poplatek formou kolku v ceně – 1.000,- Kč.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break).
Oběd si zajišťují účastnící kurzu individuálně.
Pitný režim v průběhu školení je zajištěn v učebně automatem na pitnou vodu.
Ubytování si zajišťují účastnící kurzu individuálně.

 

Další informace

Termín 2018

15.03., 11.04., 11.05., 15.06., 06.09., 10.10., 08.11., 19.12.