Informační systém technických prohlídek-školení (IS TP)

1 000  vč. DPH

Pro přihlášení na školení postupujte takto:

 1. Nejprve vyberte možnost z nabízených termínů na vámi vybrané školení. Po otevření nabídky s termíny školení si vyberte termín školení. V detailech jednotlivých termínů se zobrazí upozornění na minimální počet přihlášených posluchačů potřebný pro uskutečnění školení a informace o počtu volných míst na Vámi vybraný termín.
 2. Zadejte Jméno a příjmení účastníka + Email účastníka (na tuto adresu vám přijde email, který potvrzuje správné přihlášení do systému), Datum narození účastníka (vyplňujte s lomítkem /, nebo bez mezer), Číslo SME kmenové.
 3. Klikněte na políčko „Přihlásit se“. Tímto krokem vložíte účastníka do „košíku“ v pravém horním rohu.
 4. Nadále můžete pokračovat s přihlášením dalších osob na stejný kurz nebo zcela odlišný. Doporučujeme účastníky evidovat zároveň na ZKOUŠKY nebo PŘEZKOUŠENÍ k jednotlivým Základním nebo Prohlubovacích kurzům, obdobným způsobem.
 5. Pokud jste dokončili všechny objednávky, klikněte na „košík“ v pravém horním rohu.
 6. Zobrazí se vám „Rekapitulace objednaných kurzů“. Zde můžete zkontrolovat všechny své zadané údaje o účastnících. Případně můžete z košíku kdykoliv odstranit položku, kterou nechcete evidovat, za pomocí „červeného křížku“ umístěného vždy vlevo vedle konkrétní položky.
 7. Pokud jste si jisti, že nebudete další kurzy objednávat, klikněte na políčko „Dokončit objednávku“.
 8. Zobrazí se vám „Údaje pro přihlášení“, : Fakturační údaje. Vyplňte prosím Název firmy, Adresu ulice, Město, PSČ, Telefon, Emailovou adresu na fakturační oddělení (na tuto adresu přijde fakturační email s údaji o úhradě kurzu), IČ, DIČ, případně Poznámky k objednávce (zde můžete uvést jakýkoliv váš požadavek (např.: Žádám o ubytování…).
 9. Pokud jste si jisti, že jste s objednávkou hotovi, klikněte na políčko „Objednat“.
 10. Tímto jste nezávazně objednali kurz. Emailem vám přijde potvrzující email o správně vykonané objednávce. Tuto objednávku můžete zrušit až 11 dnů před konáním kurzu.
 11. Fakturační email přijde na adresu, kterou jste uvedli do fakturačních údajů, cca 8 dnů před konáním kurzu.
Vyčistit
 Kč
Katalogové číslo: - Kategorie: Štítek:

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9 – Libeň

Popis

ÚČEL ŠKOLENÍ

Školení „IS TP“ je určeno pro pracovníky stanic technických kontrol a stanic měření emisí, kteří k výkonu svého povolání potřebují pracovat s informačním systémem technických prohlídek (dále jen „IS TP”). Zákon č.56/2001Sb. v § 48a stanovuje uživateli IS TP povinnost absolvovat školení pro používání tohoto systému.
Na základě školení o používání IS TP získá absolvent školení „Osvědčení obsluhy informačního systému technických prohlídek “ (dále jen „Osvědčení obsluhy IS TP“).

OBSAH ŠKOLENÍ

Školení IS TP obsahuje tyto části:
·         seznámení s úlohou IS TP na pracovištích STK a pracovištích SME,
·         seznámení s provozním řádem IS TP,
·         seznámení s obsahem a základním ovládáním IS TP,
·         předání „osvědčení obsluhy IS TP.

K ORGANIZACI ŠKOLENÍ

Školení (včetně přestávky na oběd) trvá přibližně 8 hodin a celé probíhá na učebně.
Školení organizujeme jako „samostatná školení“ nebo jako „doplňující školení“.
Samostatná školení probíhají v jednom dni v době od 8:30 hod do cca15:00  (včetně prezence posluchačů a přestávky na oběd).
Doplňující školení jsou školení, kdy obsah školení je rozdělen do dvou a více dní v rámci základních nebo prohlubovacích kurzů pro kontrolní techniky STK a emisní techniky SME.
Školení ve zveřejněných termínech se uskuteční, pouze bude-li přihlášeno 10 a více posluchačů.
V průběhu přihlášení na vybraný termín školení budete požádáni o vyplnění přihlašovacího formuláře. Údaje obsažené v přihlašovacím formuláři jsou potřebné pro naší vzájemnou komunikaci a pro administrativní zpracování školení stanovené Ministerstvem dopravy.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ POSLUCHAČE

–       psací potřeby + blok na záznamy,

CENA A ZPŮSOB PLATBY

Při počtu 10 a více posluchačů je cena 1000,0 Kč (včetně DPH 21%),
Při méně jak 10-ti posluchačů nebo v případě vypsání individuálního termínu školení (mimo zveřejněné termíny školení) se cena stanovuje individuálně. Individuální termín školení je v případě potřeby možné stanovit na základě dohody zájemců o školení a koordinátora školení společnosti TÜV NORD Czech s.r.o..
Aby žadatel o školení mohl být zařazen do školení, musí být úhrada ceny za školení prokazatelně na účtu organizátora školení nejpozději 5 dní před termínem školení.
Informace ke způsobu platby převodem na účet organizátora školení budou posluchačům zaslány e-mailem.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break).
Oběd si zajišťují účastnící kurzu individuálně.
Pitný režim v průběhu školení je zajištěn v učebně automatem na pitnou vodu.
Ubytování si zajišťují účastnící kurzu individuálně.

Další informace

Termíny 2019

21.11.2019